Impresum
Glavni urednik: Bojana Josimov
 
Zamenik glavnog urednika: Marko Pavlović
 
Sport: David Golić
 
Zdravlje i lepota: Radenka Marković
 
Život i zabava: Svetlana Krstić
 
Svet i poznati: Miloš Markov