Ako se niste prijavili elektronski, objavljen broj telefona na kome se možete prijaviti za 100 evra

Ako se niste prijavili elektronski, objavljen broj telefona na kome se možete prijaviti za 100 evra

Svi punoletni državljani Republike Srbije, koji imaju važeću ličnu kartu i prebivalište u Republici Srbiji od danas mogu da se prijave i putem kontakt–centra za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 evra.

Foto: Shutterstock

Prethodno je 13. maja počelo prijavljivanje elektronskim putem, putem portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs.

Broj telefona kontakt–centra je 0800 101 100. Prilikom podnošenja prijave punoletni državljani Republike Srbije dostavljaju sledeće podatke: jedinstveni matični broj građanina (JMBG), registarski broj važeće lične karte, naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun na koji se uplaćuje jednokratna novčana pomoć.

U kontakt–centru građani će imati priliku da čuju automatski nasnimljen glas, kome će moći da ostave svoje podatke. Matični broj i broj lične karte građani će unositi koristeći brojeve telefonske tastature, a ime banke će izgovarati ili birati pritiskom na taster.

Primaoci penzija i korisnici novčane socijalne pomoći su automatski prijavljeni za isplatu jednokratne pomoći, odnosno nema potrebe da se prijavljuju. Isplata za primaoce penzija počeće danas.

Zatvoreno za komentare.