Kako će funkcionisati gradski prevoz i koje su sve mere

Kako će funkcionisati gradski prevoz i koje su sve mere

Početak redovnog rada javnog gradskog prevoza u Beogradu je neizvestan, a konačnu odluku o tome doneće stručnjaci Kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv kovida 19.

Foto: Shutterstock

Prema nezvaničnim informacijama, struka je u skladu sa epidemiloškom situacijom predložila da prevoz bude dostupan u četiri faze odnosno po prioritetima.

U prvoj grupi su zaposleni, u drugoj studenti i đaci,treću čine nezaposleni, turisti i ostali dok su u četvrtoj penzioneri. Trajanje svake faze biće utvrđeno na osnovu preporuka nadležnih zdravstvenih službi, posle dobijene saglasnosti Kriznog štaba.

Zahtevi za meru prevencije kako bi se sprečilo širenje virusa su mnogobrojni, a podrazumevaju da:

* Vozači JGP obavezno moraju da nose ličnu zaštitnu opremu, odnosno, masku i rukavice dok upravljaju autobusom, tramvajem ili trolejbusom.

* Redari i kontrolori, takođe moraju da nose masku i rukavice ali i vizire.

* Vozačeva kabina biće razdvojena plastičnom ili providnom pregradom od putničkog dela vozila.

*Usluge JGP mogu koristiti samo osobe koje nose masku i rukavice, a putnicima koja nepravilno koriste zaštitnu opremu neće biti dozvoljen ulazak.

* Ulazak putnika u vozilo biće moguć samo na prednjim ili zadnjim vratima, s tim što se autobus, tramvaj ili trolejbus mora vidljivo obeležiti i sa spoljne i sa unutrašnje strane kako bi se znalo koja vrata služe za ulaz, odnosno izlaz.

* U unutrašnjosti vozila mora biti jasno obeležen pravac kretanja putnika, od ulaza ka izlazu.

*Na ulaznim vratima mora biti redar koji će kontrolisati da li putnici ulaze noseći zaštitnu opremu. Oni će da daju uputstva o ponašanju tokom vožnje, proveravaće da li su karte validirane, i vodiće računa o bezbednosti putnika i vozača.

* Sedišta moraju biti vidljivo obeležena sa uspostavljenim razmakom, koji omogućava fizičku distancu od dva metra između putnika. To znači da će na duplim sedištima biti samo jedan putnik, dok će u vertikalnoj liniji biti popunjeno svako drugo mesto za sedenje.

* Mesta za stajanje u vozilu moraju biti vidljivo obeležena, tako da se poštuje preporučena fizička distanca od minimum dva metra između putnika.

* Vozilo se obavezno mora dezinfikovati pre prvog polaska i nakon poslednjeg polaska, a po mogućstvu i u toku radnog dana. Posebnu pažnju treba obratiti na vozačevu kabinu i rukohvate, validatore i druge predmete koji se često dodiruju.

* Pre i posle svake pojedinačne vožnje, vozilo se mora provetriti prirodnom ventilacijom, otvaranjem svih prozora. Ukoliko vremenske prilike budu dozvolile, poželjno je da prozori budu otvoreni i tokom vožnje.

Ne preporučuje se centralizovan način klimatizacije, osim u onim vozilima u kojima prozori ne mogu da se otvore. U slučaju da su prozori blokirani, vozač je dužan da ih odblokira.

* Na stajalištima moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilu, kao i mesta za stajanje putnika na stajalištu zbog formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca.

Zatvoreno za komentare.