Zanimljiva istorija jezika - evo kako je nastao izraz "španska sela"

Zanimljiva istorija jezika – evo kako je nastao izraz „španska sela“

Verovatno ste se nekad zapitali zbog čega za stvari koje su nam nepoznate kažemo da su španska sela i kako je taj izraz nastao. Pre svega, treba napomenuti da je to doslovan prevod nemačkog izraza spanische Dörfer koji ima isto značenje kao kod nas.

Foto: Shutterstock

Zahvaljujući književniku Karlu Brudoru, koji je dao opširan odgovor za jedan jezički časopis, danas je moguće sa sigurnošću objasniti poreklo izraza španska sela. Brudor smatra da je taj izraz prvi put upotrebio Johan Volfgang Gete u svom čuvenom romanu "Jadi mladoga Vertera" koji je nastao 1774. godine. 

Najstariji srpski prevod pomenutog dela nastao je davne 1905. godine, pa se veruje da se naš jezik tada prvi put susreo sa čuvenim izrazom.

Rečenica najstarijeg srpskog prevoda čuvenog Geteovog dela iz koje se izraz španska sela odmetnuo u svakodnevni govor, glasi ovako: To su bila za poslanikov mozak španska sela, i ja se preporučujem da se ne bih morao još više žučiti zbog daljeg nerazumnog govora. 

Zanimljiva je činjenica da su Nemci pre izraza španska sela koristili izraz češka sela (böhmische Dörfer) koji je nastao u drugoj polovini sedamnaestog veka, za vreme trajanja Tridesetogodišnjeg rata.

Nemačkim vojnicima, koji su za vreme rata prolazili kroz Češku, slovenski nazivi sela zvučali su čudno i nerazumljivo, pa je tako izraz češka sela postao sinonim za nešto nepoznato.

Pomenuti književnik Brudor smatra da je izraz španska sela nastao kombinovanjem nemačkih izraza böhmische Dörfer (češka sela) i das kommt mir spanisch for (to mi dođe španski).

Naime, Nemci su sve što je dolazilo iz španskog jezika smatrali za nepoznato i nerazumljivo. Slični primeri zabeleženi su i u drugim jezicima, piše kafenisanje.rs.

U španskom jeziku za nešto nepoznato kažu ovo je za mene grčki, dok Francuzi nepoznanice porede sa kineskim jezikom...

Zatvoreno za komentare.