Optička iluzija koja prevari i najpažljivijeg posmatrača

Optička iluzija koja prevari i najpažljivijeg posmatrača

Većina optičkih iluzija lako bude razotkrivena. Kao i dobar mađioničarski trik, istog trena kada vam neko objasni pomislite “kako odmah nisam to video”.

Foto: YouTube/printscreen

Ali, Ejmsov prozor je malo drugačija iluzija. Ona i posle objašnjenja zbunjuje, tako da pomislite da li je išta što vidim realno i tačno?

Pogledajte video kako izgleda primer Ejmsovog trapeza ili Ejmsovog prozora.

Da li vi vidite da se prozor rotira ili da oscilira?

Ejmsov trapez ili Ejmsov prozor je slika na ravnom komadu kartona ili papira koji izgleda kao pravougaoni prozor, ali je u stvari trapez. Obe strane imaju istu sliku. Karton je okačen vertikalno na žicu, tako da se može neprekidno rotirati ili je pričvršćen na vertikalnu mehanički rotirajuću osu.

Kada se posmatra rotacija prozora, čini se da se prozor rotira za manje od 180 stepeni, mada tačna količina kretanja koja se opaža varira u zavisnosti od dimenzija trapeza.

Čini se da rotacija na trenutak prestaje i menja smer. Stoga se ne smatra da se neprekidno rotira u jednom smeru, već se pogrešno opaža da oscilira. Ovaj fenomen otkrio je Adelbert Ejms 1947. godine.

Ovaj eksperiment su tokom šezdesetih koristili psiholozi da bi pokazali kako mentalni sklop može uticati na osećanja i zaključke o nadražajima na stvarnu vizuelnu percepciju samog stimulusa.

Zatvoreno za komentare.