Ukoliko rešite ovaj zadatak, definitivno ste genije!

Ukoliko rešite ovaj zadatak, definitivno ste genije!

Ovo je jedan specifičan zadatak koji će moći da reše samo oni sa visokom inteligencijom. Potrebno je da na parčetu papira nacrtate devet tačaka kao na slici, a potom da ih sve povežete sa četiri prave linije.

Pogledajte prvo dva primera nepravilnog rešavanja testa, a kada to vidite, zaustavite snimak i pokušajte sami.

Na kraju snimka je i rešenje.