Vaše ime i prezime pokazuju da li ste predodređeni za bogatstvo!

Vaše ime i prezime pokazuju da li ste predodređeni za bogatstvo!

Možda je razlog za slabu zaradu vaše ime i prezime, odnosno brojevi koji iz njih proizilaze. Saberite brojeve imena i prezimena odvojeno, a onda saberite i ta dva broja, sve dok ne dobijete jednocifren broj.

1 – A, F, N, V
2 – B, G, Nj, Z  
3 – C, H, O, Ž  
4 – Č, I, P  
5 – Ć, J, R  
6 – D, K, S  
7 – Dž, L, Š  
8 – Đ, Lj, T  
9 – E, M, U  

Primer:  

Marija  

9 + 1 + 5 + 4 + 5 + 1 = 25  

2 + 5 = 7

Jedan 

Broj jedan teži ka tome da uvek bude prvi. Te osobe se trude da savršeno obave svoj posao jer oni znaju da im od toga zavisi sopstveno samopoštovanje. Nikad se ne oslanjaju na druge i ne računaju na tuđu pomoć. Njih više zanima rad nego sticanje kapitala.  

Dva

Uvek imaju partnere uz sebe koji im pomažu da dođu do novca. Njih partner obično izdržava, zapošljava ili im obezbeđuje uslove kako bi uspeli da realizuju svoje poslovne potencijale. Potencijal "dvojki" najviše dolazi do izražaja kada rade u grupi ili timu.

Tri 

Ove osobe, možda i najviše, vole novac, ali do njega dolaze veoma teško. Međutim, ako uspeju da sopstveni biznis povežu sa zabavom, onda ni njima neće faliti novca. Glavna karakteristika je njihova kreativnost i spremnost za rad.  

Četiri

Ljudi sa ovim brojem ni do čega ne dolaze lako i uvek moraju da se pomuče. Takođe moraju da ulažu neverovatne napore za svaki svoj uspeh, kao i da se odreknu zabave zbog posla. Često ćete čuti kako odbijaju poslove koje vole, a sve to zbog bolje plaćenih poslova.  

Pet

Ove osobe su ležerne i njihova najveća zarada ih očekuje na putovanjima ili u inostranstvu. "Petice" su veoma prilagodljive osobe koje imaju dobru intuiciju. Takođe, imaju sposobnost koja im pomaže da ne troše novac tamo gde ga svi ostali troše.

Šest

Ovim osobama potrebni su ljudi koji su istomišljenici i s kojima će se povezati. "Šestice" svoj najveći uspeh ostvaruju kroz porodični biznis. Ako ne uspeju da se zaposle u bliskom krugu ljudi, može se dogoditi da čitav život provedu u siromaštvu.  

Sedam

"Sedmice" najviše vole kada otkrivaju tuđe tajne, jer im to ide od ruke, a od toga mogu i solidno da zarade. U stanju su da žrtvuju novac samo da se bave onim poslovima koje vole i u koje veruju. Ako im je sudbina takva da ne moraju da brinu o finansijama, uživaće u potpunosti.

Osam

"Osmicama" je najvažnije da budu dobro plaćene za ono što rade. One nisu sposobne samo da zarade novac, već su sposobne i da ga dupliraju. Jedna od njihovih glavnih karakteristika je da znaju u šta da ulože pa se novac sam umnožava.

Devet

"Devetke" tragaju za poslovima koji će im doneti brz, lak i veliki profit. Njihova glavna osobina je nestrpljivost, a to je za njih velika prepreka u radu i u zarađivanju. "Devetke" ako shvate da trud ne mora uvek da se isplati iz prve, imaće veliku šansu da se obogate.

Zatvoreno za komentare.