Znate li da odgovorite na pitanja sa kombinovanog teksta? Đacima je najteže bilo 2. i 10. pitanje

Znate li da odgovorite na pitanja sa kombinovanog teksta? Đacima je najteže bilo 2. i 10. pitanje

Više od 71.000 osmaka juče je rešavalo poslednji, kombinovani test u okrivu završnog ispita. Test koji obuhvata pitanja iz biologije, fizike, hemije, istorije i geografije po pravilu zadaje najviše glavobolje osmacima, ali ove godine je bio dosta lakši, kažu đaci.

Photo: shutterstock

Osmaci su radili test iz matematike, na kojem im je zadatak sa prstenom bio najteži, a u ponedeljak su na ispitu iz srpskog jezika svi bili zbunjeni oko pitanja o "Sumnjivom licu" Branislava Nušića.

Ipak, upravo je kombinovani test taj kojeg su se svi najviše plašili, jer obuhvata pitanja iz pet predmeta - a, logično, gotovo niko nije sjajan baš u svim predmetima. Jedni su se najviše plašili fizike, drugi istorije, a gotovo niko biologije.

Photo: shutterstock

Srećom, mali maturanti su redom izlazili iz učionica zadovoljni i nasmejani, jer se ispostavilo da je ovaj test bio lakši nego prethodna dva!

Bacite pogled na pitanja koja su se našla na testu, đaci kažu da su im najteža bila pitanja broj dva i deset.

1. Koliki je procenat sumpora u SO2 (dati su maseni brojevi)?

2. U kom veku je živela Marija Terezija?

3. Ko je čovek na ovoj slici?

Photo: instagram/screenshot

4. Biciklista se kreće brzinom od 4 m/s. Koliko pređe za 1 minut?

5. Žicu od kog materijala može da privuče magnet?

a) Gvožđe

b) Aluminijum

v) Bakar

6. Spoji gradove i reke:

Photo: Pixabay

Gradovi: Pariz, Budimpešta, London, Rim

Reke: Tibar, Dunav, Sena, Temza

7. Dat je Venov dijagram sa kukuruzom i vrapcem, poređati njihove zajedničke karakteristike: višećelijski organizam, da li rastu...

8. Ponuđena imena: Đerdapska, Resavska, Deliblatska, Pešterska spojiti sa sledećim pojmovima: klisura, pećina, peščara, visoravan, reka (Pazite, jedno je višak)

9. Po kojim se kontinentima prostiralo Osmansko carstvo?

Photo: Pexels

10. Novi vek počeo je kojim otkrićem?

11. Između kojih planeta se nalazi Zemlja?

12. Sa čim se mere sledeće veličine: masa, zapremina, vreme, dužina?

13. Gde se nalaze amazonske džungle?

Photo: Pixabay

14. Ako ptice jedu samo tamne leptire, a ne svetle, uskoro će biti više svetlih. O kojoj se pojavi tu radi?

15. Delovi ćelija koji imaju sopstvenu membranu i ulogu su?

Napomena: Pitanja nisu na testu išla ovim redosledom, a rešenja možete pronaći na ovom linku.

Photo: shutterstock

Od đaka se u jednom pitanju tražilo da odrede prirodni priraštaj, na osnovu određene stope nataliteta i mortaliteta. Takođe im je ponuđen grafik ubrzanja i sile, a oni su trebali da odrede oscilacije. Pored toga, imali su još tri pitanja kojih đaci nisu mogli da se sete odmah nakon ispita.

Rezultati, žalbe, poeni

Photo: shutterstock

Učenici će preliminarne rezultate saznati 22. juna do osam sati. Nezadovoljni đaci mogu se žaliti već sutradan, od 8 do 16 sati, dok se žalbe u okružnim komisijama rešavaju 25. juna u isto vreme.

Konačni rezultati, biće objavljeni u četvrtak, 28. juna, a đaci će naredna dva dana imati na raspolaganju da popune i predaju liste želja.

Photo: shutterstock

Konačno, 8. jula biće objavljeni zvanični rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima, a učenici će moći da se upišu 9. i 10. jula od 8 do 15 sati. Ovo ne važi samo za muzičke i baletske škole, gde je upis 29. juna do 16 sati.

Na osnovu ova tri testa, učenici mogu da sakupe maksimalno 40 poena, dok se uspeh iz 6, 7. i 8. razreda vrednuje sa 60.

Zatvoreno za komentare.