Zašto nije dobro da vežbate više od 60 minuta dnevno

Zašto nije dobro da vežbate više od 60 minuta dnevno

Istraživanje sprovedeno na 1,2 miliona odraslih Amerikanaca imalo je za cilj da utvrdi da li i u kojoj meri naša fizička aktivnost utiče na naše mentalno zdravlje.

Foto: Shutterstock

Učesnici ispitivanja odgovorili su na pitanja o tome koliko su često vežbali u poslednjih mesec dana i kako bi svoje mentalno zdravlje opisali kada uzmu u obzir stres i emocionalne probleme, u istom vremenskom periodu.

Ljudi su se obično žalili na 3 do 4 dana mesečno, sa lošim raspoloženjem. Osobe koje su bile fizički aktivne imale su oko 1,5 loših dana manje u proseku, od ljudi koji nisu bili fizički aktivni.

Foto: Shutterstock

Kod ispitanika koji imaju depresiju, ovi rezultati bili su još izraženiji, pa su aktivni ljudi imali čak 3,8 loših dana manje u odnosu na ljude koji nisu bili aktivni.

Ljudi koji vežbaju boljeg su menatalnog zdravlja od ljudi koji ne vežbaju, a u najboljem stanju su oni koji vežbaju 3 puta nedeljno oko 45 minuta. Čak i minimalna aktivnost kao što je šetnja pozitivno utiče na vaše zdravlje.

Foto: Shutterstock

Najbolji učinak imali su timski sportovi i vožnja bicikla, koji su broj loših dana smanjili čak za 22%. A obavljanje kućnih poslova smanjilo je broj loših dana, u odnosu na neaktivne ljude za 9,7%.

Međutim, kontraefekat postiže se kod osoba koje vežbaju previše. Osobe koje vežbaju 90 minuta imale su više loših dana u odnosu na ljude koji vežbaju od 30 do 60 minuta.

Zatvoreno za komentare.