Kome alkohol više šteti - muškarcima ili ženama?

Kome alkohol više šteti – muškarcima ili ženama?

Nemački istraživači odlučili su napraviti istraživanje o uticaju alkohola na stopu smrtnosti kod žena, a klinički podaci otkrili su veći udeo umrlih osoba kod zavisnika od alkohola, nego kod opšte populacije iste dobi, ali i da žene koje piju alkohol imaju povećan rizik od smrtnosti od muškaraca.

Istraživanje je trajalo čak 14 godina, a odabrali su slučajni uzorak od 4.070 ispitanika u dobi od 18 do 64 godine. Od njih je 149 osoba identificirano kao zavisno od alkohola, 119 muškaraca i 30 žena, koje su pratili tokom čitavog perioda.

Rezultati su pokazali da je stopa smrtnosti žena zavisnih od alkohola za 460% veća od opšte populacije koja nije pila, dok muški alkoholičari imaju 190% veću stopu smrtnosti od opšte populacije koja ne pije.

Ovo istraživanje jedno je od prvih istraživanja o alkoholizmu koje se odnosi na razlike u polovima jer su podaci o tome izuzetno retki, čak i u kliničkim uzorcima, prenosi portal Centar zdravlja.

Tokom istraživanja postojala su dva glavna ograničenja. Prvo je da je samo manjina registrovanih alkoholičara bila na lečenju, ali nema saznanja o tome kako se biraju kandidati. Drugo ograničenje je da nemaju dokaza o mogućim učincima lečenja od alkoholizma i uticaju na smrtnost među ljudima kojima je dijagnostikovan alkoholizam.

Zaključak istraživanja važan je za sve žene, posebno one sklone kojoj čašici više. Istraživači upozoravaju lepši pol da trebaju biti jako oprezne jer im alkohol šteti više nego muškarcima.