Preporuke za kućnu izolaciju onih koji su možda bili izloženi virusu

Preporuke za kućnu izolaciju onih koji su možda bili izloženi virusu

Ministarstvo zdravlja objavilo je na sajtu covid19.rs savete i preporuke za kućnu izolaciju za one koji su možda bili izloženi koronavirusu, kao i za članove njihovih porodica.

Foto: Shutterstock

Postoji zasebna soba, koja može da se provetrava, u koju će biti smeštena obolela osoba,

Postoji u domaćinstvu jedna osoba dobrog zdravlja, bez faktora rizika, koja može da neguje pacijenta.

Moguće je iz domaćinstva privremeno udaljiti osobe koje nisu neophodne za negu pacijenta, a najmanje osobe sa faktorima rizika (stare osobe, deca, trudnice, porodilje, osobe oslabljenog imuniteta, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja) ili osobe koje se ne mogu pridržavati preporuka o merama za sprečavanje prenošenja infekcije na članove domaćinstva ili druge osobe

Moguće je zabraniti posete domaćinstvu, odnosno oboleloj osobi.

Postoji mogućnost da članovi porodice borave u drugoj sobi ili, izuzetno, kada ne postoje kapaciteti za bolničku izolaciju i ako nije moguće odvojiti potpuno odvojenu sobu za obolelog, da održavaju udaljenost od najmanje jednog metra od obolele osobe (npr. da spravaju u odvojenim krevetima).

Razmotriti mogućost korišćenja improvizovanih paravana radi izolacije obolele osobe od drugih članova domaćinstva.

Moguće je ograničiti kretanje pacijenta i smanjiti upotrebu zajedničkog prostora, kao i obezbediti da je zajednički prostor (npr. kupatilo) dobro provetren (npr. držati otvoren prozor). Zabraniti ulazak obolele osobe u druge zajedničke prostorije ukoliko to nije neophodno (npr. kuhinju).

Moguće je obezbediti dovoljan broj maski i rukavica za jednokratnu upotrebu za osobu koja neguje obolelog,

Obezbeđeni uslovi za pranje ruku toplom vodom i sapunom.

Moguće je obezbediti odgovarajuće kese za otpad koji stvara obolela osoba (maramice, ubrusi i sl.), koje se mogu dobro zatvoriti pre uklanjanja sa drugim kućnim otpadom.

Postoje sredstva za dezinfekciju površina sa kojima obolela osoba dolazi u kontakt.

Postoje sredstva za dezinfekciju površina u toaletu i kupatilu.

Postoje uslovi za mašinsko pranje odeće.

Foto: Shutterstock

Pacijent i članovi domaćinstva treba da se pridružavaju sledećih preporuka

Pacijent treba da bude smešten u zasebnu sobu, koja može da se provetrava,

Ograničiti broj osoba koje neguju pacijenta. Idealno je da se odredi jedna osoba dobrog zdravlja bez faktora rizika.

Zabranjene su posete.

Članovi porodice borave u drugoj sobi ili, ako nije moguće odvojiti potpuno odvojenu sobu za obolelog, održavaju udaljenost od najmanje jednog metra od obolele osobe (npr. da spravaju u odvojenim krevetima). Razmotriti mogućost korišćenja improvizovanih paravana radi izolacije obolele osobe od drugih članova domaćinstva.

Ograničiti kretanje pacijenta i smanjiti upotrebu zajedničkog prostora. Obezbediti da je zajednički prostor (npr. kupatilo) dobro provetren (npr. držati otvoren prozor).

Ograničiti ulazak obolele osobe u druge zajedničke prostorije ukoliko to nije neophodno (npr. kuhinju).

Lica koja neguju pacijenta treba da nose medicinsku masku koja dobro prianja uz lice kada su u istoj prostoriji sa obolelom osobom. Maska se ne sme dirati ili nameštati tokom upotrebe. Ako se maska ovlaži ili zaprlja sekretima, mora se odmah zameniti. Masku baciti nakon upotrebe i oprati ruke nakon uklanjanja maske.

Prati ruke nakon svakog kontakta sa obolelom osobom ili njenim neposrednim okruženjem. Ruke treba prati pre i nakon pripreme hrane, pre jela, nakon upotrebe toaleta, i kad kod su vidno zaprljane.

Ako ruke nisu vidno zaprljane mogu se koristiti maramice za dezinfekciju koje sadrže alkohol. Ruke prati vodom i sapunom kad god su vidljivo zaprljane.

Nakon pranja ruku vodom i sapunom poželjno je koristiti papirneubruse za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristite namenske peškire i zamenite ih kada postanu vlažni.

Respiratornu higijenu treba da primenjuju svi u domaćinstvu.Respiratorna higijena odnosi se na pokrivanje usta i nosa tokom kašljanja ili kijanja (medicinskim maskama, platnenim maskama, papirnim maramicama ili savijenim laktom), a zatim pranje ruku.

Odbacite materijale koji se koriste za prekrivanje usta ili nosa ili ih nakon upotrebe na odgovarajući način očistite (npr. operite maramice običnim deterdžentom i vodom).

Izbegavajte direktan kontakt kože i odeće sa materijalima zagađenim sekretima obolele osobe.

Koristite rukavice za jednokratnu upotrebu i zaštitnu odeću (npr. plastične kecelje) za čišćenje ili rukovanje površinama, odećom ili posteljinom zaprljanom tečnostima.

Pre i posle uklanjanja rukavica obavite higijenu ruku.

Izbegavajte direktan kontakt sa telesnim tečnostima, posebno sekretima usne usne duplje i disajnih organa. Rukavice za jednokratnu upotrebu koristite za pružanje nege i prilikom rukovanja sa stolicom, urinom i otpadom. Pre i posle uklanjanja rukavica obavite higijenu ruku.

Rukavice, maramice, maske i drugi otpad koji su koristile bolesne osobe ili oni koji brinu o bolesnim osobama bacati u posebne kese u sobiu kojoj boravi bolesna osobe pre bacanja sa drugim kućnim otpadom.

Izbegavajte druge vrste mogućeg izlaganja bolesnim osobama ili kontaminiranim predmetima u njihovom neposrednom okruženju (npr. ne koristite iste četkice za zube, cigarete, pribor za jelo, posuđe, piće, peškire, ili posteljinu). Pribor za jelo i posuđe treba oprati deterdžentom i vodom nakon upotrebe.

Očistite i dezinfikujte površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarićai ostalog nameštaja u spavaćim sobama, običnim dezinfekcionim sredstvom za domaćinstvo, koje sadrži razblaženi rastvor varikine (1 deo varikine na 99 delova vode).

Očistite i dezinfikujte površine u toaletu i kupatilu najmanje jednom dnevno koristeći uobičajena dezifekciona sredstva za domaćinstvo koja sadrži razblaženi rastvor varikine (1 deo varikine na 99 delova vode).

Za pranje odeće, posteljine, peškira za kupanje i ruke itd. obolelih osoba koristite uobičajeni deterdžent za pranje rublja ili mašinsko pranje na 60–90 °C uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i temeljno ih osušite. Kontaminirano platno stavite u kesu za veš. Ne tresti prljavo rublje i izbegavati direktan kontakt kože i odeće sa kontaminiranim materijalima.