Da li imate utisak da se drugi uvek bolje zabavljaju od vas? Evo zašto vam se to dešava...

Da li imate utisak da se drugi uvek bolje zabavljaju od vas? Evo zašto vam se to dešava…

Mi se stalno upoređujemo s drugima, a ocene koje donosimo često su u našu korist pri čemu sebi laskamo i zaključujemo da smo pametniji, moralniji, pouzdaniji ili čak sretniji od drugih ljudi, navode psiholozi Sebastijan Deri, Šai David i Tomas Gilovič, autori studije provedene na više od 3.000 učesnika.

Photo: shutterstock

Polazeći od pionirskog istraživanja američkog psihologa Leona Festingera, trojica psihologa ispitivala su kako ljudi procenjuju vlastiti društveni život pri upoređivanju s drugima i ustanovili su da su tu zaključci pesimističniji i na našu štetu.

Oko 3.000 ispitanika trebalo je odgovoriti na pitanje kako ocenjuju vlastiti, odnosno društveni život svojih poznanika. 

Photo: shutterstock

Odgovarali su na pitanja o broju prijatelja, učestalosti učestvovanja na zabavama, večernjim izlascima u restoran, o broju prijatelja na društvenoj mreži.

Mislimo da se drugi bolje zabavljaju

Photo: Pixabay

Učesnici su u velikom broju ocenili da je njihov život daleko siromašniji od života njihovih poznanika. Na primer, 82% od 3.003 ispitanika tvrdilo je da učestvuje u manje zabava nego ljudi iz njihove okoline.

Photo: shutterstock

Kada je taj test sproveden na drugoj skupini, rezultati su bili isti, s time da učesnici nisu trebali da ocenjuju društveni život svoje okoline, već prosečnih ljudi svojih godina i pola.

Photo: shutterstock

Druga ispitivanja sprovedena po istom modelu na više od 1.200 osoba omogućila su psiholozima da zaključe kako pol, godine, stepen obrazovanja, visina prihoda i politička orijentacija ne igraju nikakvu ulogu u takvom pesimističnom ocenjivanju vlastitog društvenog života.

Postavili su hipotezu da su ljudi spontano skloni da upoređuju nivoe društvenog života s pojedincima koji su "hiperdruštveni" .

Photo: Pexels

Ti hiperdruštveni pojedinci učestvuju na svim zabavama, angažovani su u nizu aktivnosti i stalno su u komunikaciji s velikim brojem ljudi.

Njihov društveni život cveta, pokazalo je ispitivanje, a takvu ocenu pojačava i današnje sve veće korišćenje društvenih mreža. Kada su odgovarali na pitanja, ispitanicima su upravo ti hiperdruštveni pojedinci padali na pamet jer su oni "izuzetno vidljivi", navode autori.

Photo: Pexels

Psiholozi su svoju hipotezu testirali stavivši ispitanike u tri različite situacije. U prvoj su ispitanici bili zamoljeni da razmisle o svojim poznanicima koji su društveno vrlo aktivni, a zatim da s njima uporede vlastiti društveni život.

U drugoj skupini bili su zamoljeni da se usporede s prijateljima i poznanicima koji su najmanje socijalni i pretežno introvertni.

Photo: Pexels

U trećoj, kontrolnoj situaciji, zatraženo je da se jednostavno uporede s drugima, bez ikakvih drugih uputstva.

Iz ove treće, kontrolne situacije, proizašlo je da se ljudi spontano upoređuju s "hiperdruštvenim" pojedincima i u toj kontrolnoj skupini odgovori su bili malo pesimističniji od odgovora skupine koja se upoređivala s ne baš društvenim poznanicima.

Potcenjujemo bogatstvo našeg društvenog života

Photo: Pexels

Rezultati su pokazali da smo skloni podceniti bogatstvo našeg društvenog života jer za upoređivanje uzimamo društveno najaktivnije pojedince...

Stručnjaci ističu da je izuzetno važno za pojedinca da se ostvari u društvenom životu. Ako se osoba oseća društveno integrirana manje je psihološki nesrećna i smatra da njen život ima smisla.

Photo: Pexels

Sklonost podcenjivanja bogatstva našeg društvenog života stoga nije bezopasna.

U tom kontekstu preterano korištenje društvenih mreža može naštetiti osobama koje se osećaju manje društveno integrirane i pružaju im iluziju da je njihov društveni život dramatično siromašan i razočaravajući.

Zatvoreno za komentare.