Da li vam se često dešava da doživite "deža vu"? Kako i zašto se javlja ovaj fenomen?

Da li vam se često dešava da doživite „deža vu“? Kako i zašto se javlja ovaj fenomen?

Jedni trvde da se ovo događa zbog potisnutog sećanja, dok drugi kažu da se događa zbog reinkarnacije. Da li se i vama često dešava "deža vu"?

Foto: Shutterstock

Prevedeno sa francuskog "deja vu" znači "već viđeno", a opisuje fenomen u kojem pojedinac odjednom dobije osećaj da zna šta će se sledeće dogoditi ili kao da je već proživeo trenutnu situaciju ili da je već video trenutno mesto.

Naučnici imaju nekoliko teorija o tome odakle dolazi osećaj "već viđenog".

Kognitivni psiholozi smatraju da je reč o davno zaboravljenim delovima sećanja koji su u svojoj osnovi prijatni, a Frojdovi sledbenici tvrde da se radi o potisnutim sećanjima iz detinjstva u kojem ego pojedinca podseća na njegovu prošlost i skrivene strahove.

Nešto čudnije gledište imaju parapsiholozi koji kažu da je deža vu rezultat sećanja iz prošlih života, pre reinkarnacije u ovaj život. Ipak, najčešće je prihvaćena teza da se radi o anomaliji pamćenja u kojem vidimo nešto slično i to nas vraća na nešto zaboravljeno.

Zatvoreno za komentare.