Natprosečno inteligentni ljudi se najbolje osećaju u ovom trenutku!

Natprosečno inteligentni ljudi se najbolje osećaju u ovom trenutku!

Rezultati nedavno sprovedenog naučnog istraživanja pokazali su jednu veoma zanimljivu stvar – što je veća inteligencija kod ljudi koji žive u velikim gradovima, to su oni manje srećni. Za razliku od većine ljudi koji su srećniji i zadovoljniji kada su u društvu i okruženi prijateljima, natprosečno inteligentni ljudi najbolje se osećaju kada su sami.

Photo: Shutterstock

Da li ste ikada poželeli otići negde veoma, veoma daleko, gde nema žive duše i gde biste živeli potpuno sami? Ukoliko jeste, moglo bi se, barem kako tvrdi najnovije naučno istraživanje, reći da ste natprosečno inteligentna osoba. Jer ono kaže da upravo ljudi sa visokim stepenom inteligencije vole da žive sami.

Do ovog zaključka došli su naučnici sa Univerziteta za menadžment u Singapuru i Fakulteta za ekonomiju i politiku u Londonu, a glavna ideja istraživanja je bila naći vezu između mesta gde ljudi žive i stepena zadovoljstva svojim životom. 

Moglo bi se reći da su rezultati istraživanja koji pokazuju da što je veća inteligencija kod ljudi koji žive u velikim gradovima, to su oni manje sretni, više nego zanimljivi. Dok je većina ljudi srećnija i zadovoljnija okružena drugima, natprosečno inteligentnima je najbolje kada su sami.

Photo: Shutterstock

Pokušavajući da odgovore zašto je to tako, naučnici sugerišu da se u većim zajednicama osećamo nelagodno, zato što je naš mozak još evolucijski prilagođen za rad u manjim grupama. Što je osoba pametnija, to se manje prijatno oseća u velikim grupama.

Kada je reč o onima koji se najbolje osećaju sa prijateljima, odgovor na pitanje zašto je tako glasi: zato što nas prijateljstvo usrećuje, zadovoljava našu potrebu za ljubavlju i privrženošću, daje nam osećaj da smo nekome potrebni i pruža priliku za razmenu iskustava.

Photo: Shuttersock

Sve ovo ne znači da su inteligentni ljudi nesrećni kada su sa drugima, već da nalaze mir i osećaj spokoja čak i kada su sami. Tada svet gledaju iz druge perspektive i mogu dublje da zavire u svoju suštinu, nego kada su žurbi i zbrci.

Zatvoreno za komentare.