Ovi ljudi su posebni - imaju najređi i najlepši tip ličnosti

Ovi ljudi su posebni – imaju najređi i najlepši tip ličnosti

Pristup psihološkim tipovima potiče od dve različite filozofije. Jedan je iz početka 20. veka i delo je Karla Gustava Junga, oca analitičke psihologije.

Foto: Shutterstock

Njegova teorija psiholoških tipova je verovatno najuticajniji izum u tipologiji ličnosti i inspiracija je za mnoge druge teorije.

Od svih psiholiških tipova ličnosti izdvaja se jedan tip - ličnost "diplomata". To je vrlo redak tip ličnosti i predstavlja samo jedan procenat stanovništva, ali njegovi predstavnici ostavljaju veliki trag na ovom svetu.

Imaju urođen osećaj za idealizam i moral, ali se razlikuju od ostalih idealističkih tipova ličnosti u načinu odlučivanja. Diplomate nisu lenji sanjari, već ljudi koji su u stanju da preduzmu konkretne korake ka ostvarenju svojih ciljeva i trajnih pozitivnih utisaka.

Foto: Shutterstock

Ako imate 6 ili više sledećih karakteristika, pripadate ovoj grupi:

1. Ljudi koji su usredsređeni na stvari koje imaju veće značenje i ne troše energiju na svaku sitnicu. Oni znaju kako najlakše da se oporave od poraza.

2. Ljudi koji su voljni naporno da rade za svoje snove, jer znaju da ne postoje prečice do uspeha. Neće sedeti i čekati poklone s neba ili lutati bez cilja.

3. Ljudi koji u svakoj situaciji slušaju svoju intuiciju. Zbog toga ih Univerzum često nagrađuje dobrim putokazima.

4. Ljudi koji ne veruju da im je potreban širok krug ljudi za sopstvenu sreću. Srećni su sa nekoliko prijatelja koji su im bliski i cene ih.

5. Oni su empate koji zaista razumeju tuđu bol i imaju sposobnost da se saosećaju sa tuđim emocijama.

Foto: Shutterstock

6. Kao empate, oni razumeju šta se dešava u glavama drugih. Prepoznaju laž ili iskrenost.

7. Ljudi koji mogu zamisliti i vizualizovati svet koji je drugačiji od stvarnog. To su ljudi koji razmišljaju izvan okvira i ne plaše se da slede svoje inspiracije i ideje.

8. Ljudi koji predstavljaju dobar primer za druge i večna su inspiracija.

9. Ljudi koji veruju u snagu pisane reči. Vole da pišu o svojim emocijama. Svoja osećanja prenose na papir i tako stavraju umetnička dela ili se jednostavno čiste dušu. 

10. Ljudi koji ne paniče kada se suočavaju sa problemima, već tragaju za efikasnim rešenjima.

Jedina mana ovih ličnosti je što ponekad mogu zaboraviti da brinu o sebi. Suočeni sa izazovima drugih, negujući svoje okruženje i svet oko sebe, oni se često suočavaju sa stresom i tugom koji se mogu pretvoriti u oboljenja.

Kada se posvete negovanju svoje duše i ponekad zaborave na druge, a udovolje sebi, očekuje ih dobra sudbina.