Test koji otkriva koliko su aktivne vaše sive ćelije!

Test koji otkriva koliko su aktivne vaše sive ćelije!

Vi možda jeste mladi, ali to ne podrazumeva automatski da je i vaš mozak mlad koliko i vi. I obrnuto. Isprobajte ovaj test za sive ćelije!

Foto: Shutterstock

Naime, godine života ne podrazumevaju automatski da je i vaš mozak podjednake starosti. Može se desiti da se ta razlika nakada meri i u decenijama, a razlozi za to su brojni i različiti.

Međutim, jačinu i starost vašeg mozga možete utvrditi uz pomoć specijalno dizajniranog testa. Čovek po imenu Džon Ridli Strup kreirao je test koji sa velikom preciznošću utvrđuje kapacitete i jačinu vaših moždanih ćelija i snagu koncentracije i memorije.

Takozvani Strup test funkcioniše tako što vam zadaje zadatke koji zahtevaju koncentraciju i pozornost, a koje rešavate u nekoliko nivoa, od lakših ka težim. Svaki naredni nivo biva sve teži i vremenski dinamičniji, a na kraju testa imaćete jasnu sliku koliko je vaš mozak "u treningu".

Test je zanimljiv i veoma se brzo radi, a otkriće vam dosta o vašem senzornom opažanju, koncentraciji i brzini regovanja, kao faktorima snage i vitalnosti moždanih ćelija.