Ljdsuki mzoak je čdunsea svatr - ako možete da pročitate ovaj tekst, imate tzv. "poremećaj" mozga

Ljdsuki mzoak je čdunsea svatr – ako možete da pročitate ovaj tekst, imate tzv. „poremećaj“ mozga

Koliko puta vam se dogodilo da negde pročitate neku reč kojoj nedostaje neko slovo, ili je redosled slova premešten, a vi ipak pročitate značenje te reči?

Foto: Shutterstock

J3ST3 l1 ZN4L1 D4 LJUDSK1 M0Z4K 1M4 SP0S0BN0ST D4 T3KST P0SM4TR4 K40 C3L1NU, T3 D4 PR3P0ZN4J3 1 B3Z PR0BL3M4 Č1T4 1 R3Č1 K0J3 N1SU 1SPR4VN0 N4P1S4N3? 0V4 P0J4V4 N4Z1V4 S3 T1P0GL1K3M1J4, 4 14K0 J0Š UV3K N1J3 5LUŽ83N0 Z4V3D3N4 U KNJ1G4M4, SV0J3 UP0R1ŠT3 PR0N4L4Z1 U G3ŠT4LT PS1H0L0G1J1

Ljudski mozak je biološki kompjuter koji obrađuje informacije. Naš mozak nije u stanju da izvodi nezamislive matematičke operacije kao pravi kompjuter, ali može razmišljati, pisati poeziju, dizajnirati, režirati filmove...

Pored ovoga mozak ima i neke druge sposobnosti kao što je tipoglikemija. Koliko puta vam se dogodilo da negde pročitate neku reč kojoj nedostaje neko slovo, ili je redosled slova premešten, a vi ipak pročitate značenje te reči? To je zato što mozak na reči gleda kao na celinu, a ne kao posebna slova.

Ako uspete da pročitate ovu poruku bez problema, to znači da vaš mozak radi besprekorno.

"Btnio je smao da su pvro i zdnjae sovlo rčei na parovm msetu. Sovla u seridni mgou biti ptoupno imzenaša. Vi tađoke mžoete čtiati bez porlbema čak i ako je na srtanom jzeiku".

Jeste li čuli za pojam tipoglikemija? To je pseudoznaučna konstrukcija koja je nastala posle jednog pisma upućenog "New Scientist-u", a reč je o anomaliji mozga da prepozna, a zatim i pročita reči u kojima su slova ispremeštana.

Tipoglikemija je šaljivi naziv za ‘poremećaj’ mozga da pročita reči, u kojima slova nisu napisana ispravnim redosledom ili čak neka i nedostaju. Javlja se iz razloga što je mozak, kao najsloženiji ljudski organ sposoban da izvodi komplikovane radnje, među koje se može ubrojiti i mogućnost da na reči gleda u vidu celine, a ne slovo po slovo.

Dovoljno je zadržati prvo i poslednje slovo u izrazu, a ostala se mogu ispremeštati kakogod i biće ih opet relativno jednostavno pročitati.

Ako ste uspešno rešili prvi nivo sa srpskim jezikom, pokušajte da pročitate i ovih nekoliko rečenica na engleskom.

Još jedan primer tipoglikemijskog teksta:

“I cdn’uolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg: the phaonmneel pweor of the hmuan mnid. Aoccdrnig to a rseearch taem at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Scuh a cdonition is arppoiatrely cllaed Typoglycemia.

“Amzanig huh? Yaeh and you awlyas thguoht slpeling was ipmorantt.”

Originalan tekst: “I couldn’t believe that I could actually understand what I was reading: the phenomenal power of the human mind. According to a research team at Cambridge University, it doesn’t matter in what order the letters in a word are, the only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Such a condition is appropriately called Typoglycemia".