"Bljeskovi", "mušice" i "mrlje" u vidnom polju upozoravaju

„Bljeskovi“, „mušice“ i „mrlje“ u vidnom polju upozoravaju

Jedan od gorućih problema u oftalmologiji za koji do skora u našem okruženju nije postojala mogućnost hirurškog lečenja je ablacija mrežnjače. Vitreoretinalna ili makularna hirurgija, koja je jedino rešenje za ovaj problem, danas se u Specijalnoj bolnici “Sveti Vid“ radi po najvišim svetskim standardima.

Foto: Sveti Vid

Najveći svetski eksperti su okupljeni ovde, u timu Svetog Vida, na jednom mestu. Brojna priznanja u svetu, od najvećih svetskih autoriteta, uručena su ovoj ustanovi za izvanredna hirurška rešenja.

Šta je mrežnjača? Mrežnjača oka, a posebno njen glavni deo - makula, zadužena je za jasan centralni vid i razlikovanje detalja. Ona je satkana od nervnih ćelija i vlakana i kao takva je deo nervnog sistema sa sedištem u oku, prijemnik signala odakle se oni šalju u centar za vid "na obradu".

Ablacija mrežnjače predstavlja odvajanje mrežnjače od svoje podloge (pigmentni epitel), koja je značajna za njenu ishranu i metabolizam. Ovo vodi u trajni gubitak vida, jer odvajanjem od podloge mrežnjača gubi svoju funkciju i odumire.  Ovaj problem se može rešiti isključivo hirurški.

Znaci koji opominju? Na pojavu ove bolesti ukazuju neki znaci koje pacijent ne sme da zanemari, kao što su "bljeskovi" u oku, pojačanje "mušica" i pojava "mrlja" u vidnom polju.

Ukoliko se ovi znaci na vreme uoče i ode na pregled, problem se može sanirati ambulantno, laserom. Ova intervencija ima za cilj da obezbedi mesto "rupture", odnosno pucanja mrežnjače, i na taj način spreči proces odvajanja mrežnjače, koji bi na tom mestu počeo.

Kada se pojavi "zavesa", u delu vidnog polja, mrežnjača je već odvojena i u tom slučaju je potrebna hirurška intervencija.

Foto: Sveti Vid

Ko je u opasnosti? Ima više tipova ablacija mrežnjače koji se rešavaju različitim hirurškim pristupima. Neka od predisponirajućih stanja, bez obira na tip ablacije, su:

-         visoka kratkovidost;

-         urođena degeneracija mrežnjače;

-         sindromi kod dece (Down i drugi)

-         prevremeno rođena deca;

-         trauma (ponekad i zaboravljena) trauma, udarac u glavu, i slično;

-         fiziološki proces odvajanja staklastog tela (ablacija vitreusa), koji na mestima jačeg pripoja za mrežnjaču može dovesti do povlačenja (trakcije) i nastanka rupture (cepanja) mrežnjače. Nekada je ta trakcija najjača u području žute mrlje (makule), pa ovaj proces može dovesti do pucanja žute mrlje (macular hole), što se na svu sreću danas hirurški rešava savremnom vitreomakularnom hirurgijom; 

-         prethodni zapaljenski procesi;

-         epiretinalne membrane i trakcija;

-         diabetična retinopatija (pravilnije vitreoretinopatija), zbog opsežnih promena u staklastom telu i mreznjači.

Sve nabrojano spada u problematiku zadnjeg segmenta oka, koja obuhvata široku paletu patologije. Stoga je važno na vreme je prepoznati, upozoriti pacijenta i postaviti pravu dijagnozu. Ponekad zamućenja u vitreusu ne predstavljaju smetnju i mogu se rešiti posebnim laserom (laserska vitreoliza), a ponekad jesu pretnja, pa je potrebna hirurgija.

Zatvoreno za komentare.