Dijabetes kao "maligna bolest oka"

Dijabetes kao „maligna bolest oka“

Da li znate da šećerna bolest jeste bolest sa teškim oštećenjima na velikim i malim krvnim sudovima i zbog toga dolazi do odumiranja funkcije organa i sistema u organizmu?

Foto: Sveti Vid

Kada govorimo o oku, promene u dijabetesu su ogromne.

Dijabetična katarakta je još i najmanji problem koji se jednostavno može rešiti hirurški u jednom danu, bez ostanka u bolnici, komforno, ali promene na zadnjem segmentu oka (na mrežnjači i staklastom telu) su najčešće nepovratne i dovode do gubitka vida, odnosno slepila.

Da do ovoga ne bi došlo, šećernu bolest treba ozbiljno shvatiti i sa oftalmološkog aspekta. To znači da se kontrola diabeta ne odnosi samo na laboratorijsku kontrolu već i na rani i regularni oftalmološki pregled.

Na ovaj način će blagovremeno biti primenjena laserska terapija očnog dna (laser fotokoagulacija-LFC) koja će na očnom dnu usporiti "odumiranje" funkcionalnih struktura i odložiti momenat za vitreoretinalnu hirurgiju, za kasnije.

Foto: Sveti Vid

Ova procedura se obavlja u ambulantnim uslovima tokom oftalmološkog pregleda, komforna je, bezbolna i nema razloga da se sa odlukom o LFC-u odugovlači i na taj način gubi dragoceno vreme, zato što se jednom nastale promene ne mogu "izbrisati".

Propuštanje ovih momenata, izbegavanje preventivnih lasera na očnom dnu, sigurno će dovesti do velikih oštećenja sa brojnim krvarenjima i ablacijom mrežnjače kada je hirurgija neminovna.

Dalje odlaganje momenta za vitreoretinalnu hirurgiju smanjuje šansu za povratak vida.

Zatvoreno za komentare.