Glaukom i katarakta su rešivi ako se na vreme otkriju

Glaukom i katarakta su rešivi ako se na vreme otkriju

Kod nas, nažalost, još uvek mnogo ljudi trajno gubi vid zbog glaukoma ili katarakte zato što se ova stanja ne dijagnostikuju na vreme. Dok je katarakta samo "privremeno slepilo", glaukom, nažalost, trajno oduzima vid.

Foto: Sveti Vid

Naš je cilj, da se pravovremenom operacijom ove bolesti mogu sanirati i tako sprečiti gubitak vida.

Katarakta predstavlja zamućenje prirodnog, biološkog sočiva.

Postepeno dovodi do pada vida, prvo diskretnih smetnji pri vidu na daleko, a potom sve većih zamućenja do nesposobnosti razlikovanja objekata i lica i nemogućnosti kretanja.

Nastaje iz više razloga, najčešće sa godinama, tzv. senilna. Katarakta postoji i kao urođena, već kod beba, na rođenju, obično kod virusnih bolesti u trudnoći (inf. Rubella, herpes virus, CMV) ili nešto kasnije (juvenilna), ili urođenih anomalija i sindroma (Petersova anomalija i dr).

U metaboličkim promenama i bolestima (kod diabeta), nekih lekova - kortikosteroidi, trauma, zračenja, teških dehidratacija, često prati visoku kratkovidost, i neke degenerativne, distrofične bolesti oka (retinopatija pigmentosa i dr.).

Lečenje je hirurško.

Rano otkrivanje glaukoma danas je jedan od najaktuelnijih zadataka svetske oftalmologije. 

Foto: Sveti Vid

Ako se dijagnoza postavi na vreme, onda se problem može rešiti i minimalno invazivnom hirurgijom, putem minijaturnih implantata (veličine trepavice) kroz rez veličine 2mm koji se pravi u unutrašnjosti oka (ab interno), što znatno smanjuje vreme oporavka. 

Ukoliko pacijent dođe u terminalnom stadijumu, mora se raditi druga hirurška procedura, uz primenu odgovarajućih implanata svakako, ali je nemoguće hirurgijom povratiti ono što je već oštećeno, već samo zaustaviti dalje stradanje očnog živca.

Operacija se radi u lokalnoj anesteziji i pacijent odmah odlazi kući. Kontrole su nakon operacije glaukoma češće, nego nakon operacije katarakte.

Foto: Sveti Vid

Početni stadijum glaukoma možemo komforno tretirati kapima neko vreme, ili, ukoliko se javi alergija i iritacija na kapi, što je česta pojava, laserom, ambulantno. Radi se o najmodernijem tipu lasera, i procedura je brza, samo nekoliko minuta, i bezbolna.

Zatvoreno za komentare.