Sačuvajte vid - problemi sa glaukomom se mogu rešiti na ovaj način

Sačuvajte vid – problemi sa glaukomom se mogu rešiti na ovaj način

Uvek se smatralo da je glaukom neizlečivo oboljenje očnog živca, koje ostavlja trajne posledice, nepovratno.

Foto: Shutterstock

Istraživanja na tom polju pokazala su, da su rane promene na nivou ganglijske ćelije u mrežnjači, reverzibilne. To znači da se ganglijska ćelija može oporaviti, ukoliko se brzo stvore adekvatni uslovi, odnosno snizi očni pritisak, kapima, laserom ili hirurgijom.

Pošto početne promene pacijent i ne oseti, nema bolova, niti smetnji sa vidom, to je još veća odgovornost na lekarima, da detaljnije obrate pažnju i dijagnostifikuju bolest u veoma ranom stadijumu. U protivnom, bolest će krenuti nepovoljnim tokom i dovesti do trajnog stradanja očnog živca, bez mogućnosti oporavka.

Najnovija vrhunska tehnologija u funkcionalnoj dijagnostici nam to omogućuje, pre što nego i nastanu prve, strukturalno vidljive, uočljive promene (na OCT-u). Time se prati i efekat terapije.

Svrha ranog otkrivanja je rani početak terapije, i to po novim principima, primenom kapi bez konzervansa, ili laserom, što nije trajno rešenje, već dobra priprema za hirurgiju.

Time se čuva površina oka, konjunktiva, i obezbeđuju dobri uslovi za savremeni hirurški pristup - minimalno invazivnu hirurgiju glaukoma - MIGS, uz primenu minijaturnih neagresivnih implanata (Xen, Cypass, I-stent...).

Ove se procedure izvode kroz minimani rez, oko 2 mm, bez zasecanja spolja (ab-interna procedura), bez šava. Pacijent odlazi kući odmah.

Primenjuje se u ranim i srednje odmaklim stadijumima glaukoma.

Izbor adekvatne hirurške metode ili kombinacije metoda prema svakom pacijentu posebno, bitan je preduslov, ali i najdelikatniji momenat u sklopu bitke sa glaukomom.

Zato ovu odluku treba prepustiti samo izuzetnim stručnjacima koji do najfinijih detalja poznaju problematiku, prednosti i nedostatke svih danas ponuđenih hirurških mogućnosti i koji suvereno vladaju ovim tehnikama. Mora se odabrati procedura prema slučaju.

Nekritična primena, pošto–poto, uvek iste agresivne, neprilagođene hirurške tehnike, svakako doprinosi porastu slepe populacije kod nas.

Foto: Sveti Vid

Već godinama Specijalna bolnica Sveti Vid, poput vodećih centara za glaukom u Evropi, tretira ovaj problem prema savremenim stavovima. Uz istaknuta imena evropske oftalmologije, ovde se neguju novi prefinjeniji hirurški pristupi, modifikovane procedure trabekulektomije sa trabekulotomijom, kod velikih oštećenja i dekompenzovanih glaukoma, filtracione, kao i minimalno invazivna hirurgije glaukoma (MIGS), uz primenu savremenih mini implanata, prilagođene stadijumu oboljenja.(Ahmed, Ex-press implant, Xen, I-stent, Cypass).

Time se prevazilaze rizici zastarelih, agresivnih i neprilagođenih hirurških tehnika.

Zatvoreno za komentare.