Glaukom – tihi ubica vidnog živca

Glaukom – tihi ubica vidnog živca

Glaukom je hronično oboljenje oka koje dovodi do oštećenja očnog živca i definitivnog slepila ukoliko se ne leči. Najčešći rizik faktor za glaukomatozno oštećenje živca je povišen očni pritisak.

Foto: Sveti Vid

Ne postoji "apsolutno normalna vrednost" očnog pritiska za svako oko, već postoji niz parametara koji se moraju pratiti tokom oftalmološkog pregleda kako bi se utrvdila optimalna vrednost pritiska za pacijenta sa glaukomom.

U tu svrhu se sprovodi niz savremenih dijagnostičkih procedura koje mogu otkriti "prve, najfinije" promene kod glaukoma u prekliničkom stadijumu (pre nego što se jave simptomi).

Vrlo često pritajeno, neosetno i bez bolova, dovodi do postepenog oštećenja vidnog živca, bez uticaja na vidnu funkciju u početku, što pacijente zavarava dok ne dodje do definitivnih oštećenja i do trajnog slepila. Ponekad, nastaje akutna situacija sa izrazito velikim bolom i momentalnim gubitkom vida.

Neki vidovi glaukoma se mogu lečiti kapima, a kada kapi ne budu dovoljne, mora se raditi hirurški ili laserski zahvat.

Foto: Sveti Vid

U stadijumima kasno otkrivenog glaukoma mora se odmah raditi intervencija.

Veliki broj pacijenata nakon nekoliko meseci po korišćenju kapi dobija alergijske reakcije, tako da se mora preduzeti intervencija – hirurška ili laserska.

SLT (selektivna laserska trabekuloplastika) jeste laserska procedura koja se obavlja ambulantno, kao kada se radi oftalmološki pregled. Ovaj laser ima zadatak da otvori put očne vodice u trabekulumu i na taj način spusti očni pritisak. 

Najbolje je primeniti u početnim stadijumima bolesti.

Primenjuje se i u slučajevima kada se ispolji alergija na kapi i kada efekat kapi nije zadovoljavajući. Na ovaj način se odlaže potreba za hirurškom intervencijom.

Zatvoreno za komentare.