Kako se izvodi transplantacija rožnjače?

Kako se izvodi transplantacija rožnjače?

Ova složena medicinska procedura postaje sve češća opcija za pacijente širom sveta koji se suočavaju s različitim oblicima bolesti rožnjače. U ovom članku istražujemo ključne trenutke i faktore koji utiču na odluku o transplantaciji rožnjače, pružajući uvid u ovaj medicinski postupak i njegovu važnost u poboljšanju kvaliteta života pacijenata. Transplantacija rožnjače je hirurška procedura kojom se oštećena rožnjača zamenjuje zdravom rožnjačom donora. Na taj način se sprečava gubitak vida ili vraća vidna funkcija, ukoliko je razlog oštećenog ili izgubljenog vida problem sa rožnjačom.

Foto: Sveti Vid

Transplantacija rožnjače se izvodi u sledećim slučajevima:

• veoma istanjene rožnjače, kada se zakasni sa primenom preventivnog corneal cross linka (odmakli keratokonus)
• urođene distrofije rožnjače (Fuchs-ova distrofija)
• ožiljci na rožnjači
• otok rožnjače (bulozna keratopatija)
• ulcer rožnjače sa pretećom perforacijom, koji ne deluje na terapiju

Tipovi transplantacije rožnjače

Sada kada znate u kojim slučajevima se radi transplantacija rožnjače, vreme je da saznate i kako se izvodi transplantacija rožnjače. Postoje 4 tipa ove intervencije:

1. Zamena cele rožnjače (u punoj debljini) – totalna keratoplastika

2. Endotelijalna keratoplastika – zamena oštećenih slojeva rožnjače u dubljim slojevima, uključujući endotel i tanki sloj koji štiti endotel od povreda i infekcije (descement membrane): DSAEK i DMEK (descement stripping i descement membrane endothelial keratoplasty)

3. Zamena prednjeg dela rožnjače – prednja lamelarna keratoplastika (ALK) SALK (superficijalna prednja) i DALK (duboka prednja lamelarna)

4. Arteficijalna (veštačka) rožnjača se implantira u situacijama kada postoji rizik od odbacivanja transplantata (traumatska oštećenja sa vaskularizacijom)

Foto: Sveti Vid

U specijalnoj bolnici Sveti Vid izvode se sve vrste transplantacija rožnjače, a u saradnji sa velikim brojem evropskih očnih banaka, pacijentima se ugrađuju samo najkvalitetnije atestirane rožnjače.

Saznajte više o transplantaciji rožnjače od MUDr Romana Ondreička – jednog od najboljih evropskih hirurga za transplantacije rožnjače.

Zatvoreno za komentare.