Procedura se radi kada rožnjača nije puno istanjena. Međutim, čak i u stadijumima kada je pacijent na granici za transplantaciju, sa veoma velikim istanjenjima i već ožiljnim promenama na rožnjači, bez mogućnosti da koriguje vid ni na koji način, možemo, uz nešto modifikovanu proceduru, spasiti rožnjaču, i sprečiti potrebu za transplantacijom.