Negujte vid Vašeg deteta

Negujte vid Vašeg deteta

Česta je slika zaprepašćenja roditelja kada pri upisu u školu saznaju da dete ne vidi, da je slabovido. Još veće je iznenađenje saznanje da je kasno sa korekcijom, i da će slabovidost ostati.

Foto: Sveti Vid

Razvoj vida deteta traje do polaska u školu, a najintenzivniji razvoj je do 5-te godine života. Ukoliko postoji dioptrija (refraktivna greška), u ovom ranom periodu, vid neće biti dobar. Dioptrija normalno ne postoji u ovom ranom uzrastu, sem malih vrednosti normalne hipermetropije, u cikloplegiji (kada se prošire zenice).

Roditelji sami primete da se dete primiče televizoru, ili krivi glavu kada crta.

Ukoliko je problem izražen samo na jednom oku, drugo bolje oko postaje vodeće, te se problem uočava tek sa skretanjem oka, ili kada u igri dete zatvori bolje oko.

Tada se žali da vidi mutno.

Kod davanja prvih naočari malom detetu, važno je da se da puna korekcija. Kod dioptrije samo na jednom oku, ili veće razlike na oba, pogrešno se daje "smanjena" dioptrija da se "izjednači" slika.

Ovo potkorigovanje je pogrešno, jer nepotpuna korekcija detetu ne znači ništa, i u startu znate da će ostati slabovidost. Sa druge strane "puna" korekcija, kod razlike u dioptriji daje različit kvalitet i veličinu slike, one se ne "stapaju" i to mozak ne može da toleriše.

Kada je u pitanju hipermetropija, (dioptrija u plusu) razlika od samo 0.75D može dovesti do slabovidosti. Kratkovide osobe tolerišu veću razliku, i manje su slabovide (imaju vid na blizinu), sem kod viših kratkovidosti.

Razlika u dioptriji (anizometropija) je stoga glavna indikacija za lasersku korekciju kojom će se dioptrija korigovati potpuno, bez pomenutih fenomena.

U toku rasta deteta, dioptrija će se svakako menjati, ali je važno u ključnom periodu, stvoriti uslove za razvoj vida.

Laser ne zaustavlja dioptriju, samo je koriguje.

Kod odraslih pomaže oslobađanju zavisnosti od nošenja pomagala, onda kada je vidna oštrina već formirana.

Kod dece pomaže u razvoju vida, tamo gde ne mogu naočare, stvaranjem uslova da se razvije oštriji vid.

Naočare se kod dece ne isključuju i nakon laserske korekcije, kada mogu biti dopuna, i dokorekcija, što je slučaj kod visokih dioptrija, koje su nestabilne. Nakon lasera će biti mnogo komfornije nositi ih. Slika je pravilnija nego kod prethodno "debelih" stakala.

Kod izbora naočari treba voditi računa da ram bude odgovarajući, komforan za dete, i primeran uzrastu, kako dete ovaj momenat ne bi doživelo traumatično. Čim prihvati prve naočare, kao igračku, navići će se na njih i samo ih tražiti.

Naočare moraju biti dobrog kvaliteta, zato što dete prvi put dobija informaciju o jasnijoj slici, manje mutnoj.

I time postižemo efekat.

Pri polasku u školu, česta je tzv. školska kratkovidost, koja će se takođe menjati, sa rastom. Ovde naočare mogu biti prvi izbor, ali i kontaktno sočivo. Kada zbog "uklapanja u okolinu" ili sportskih aktivnosti, dete ne toleriše naočare, ili kontaktno sočivo, laser je izbor.

Foto: Sveti Vid

Roditelji, kupovinom naočari na neproverenim mestima, rizikuju da naprave detetu još veće zlo. Nekvalitetna stakla i loša izrada daje neadekvatnu korekciju, lošu sliku, pa na kontrolnom pregledu ne primetimo pomak na bolje.

Navika da se kupuju naočare na neadekvatnim mestima, stvara problem i kod starijih, izazivanjem novih aberacija i optičkih fenomena.

Zatvoreno za komentare.