Pet pitanja o mrežnjači oka

Pet pitanja o mrežnjači oka

Hirurški zahvati na zadnjem segmentu oka, mrežnjači i staklastom telu, danas su sve komforniji i uspešniji zahvaljujući mogućnosti vizualizacije ovog dela oka, kao i uvođenju vitrektoma - hirurškog nožića izvanredne preciznosti i brzine, ali pre svega stručnosti oftalmohirurga, koji kod nas ove zahvate izvode u Specijalnoj bolnici Sveti Vid u saradnji sa stručnjacima vodećih evropskih univerziteta.

Foto: Sveti Vid

Koja je uloga mrežnjače?

Mrežnjača (retina) je veoma tanana opna, čija je uloga da registruje svetlosne signale i šalje ih do mozga. Smeštena je u dubini oka i naleže na staklasto telo koje daje oblik očnoj jabučici. Mrežnjača je jako osetljiva na oštećenja, a nažalost ima veoma slabu sposobnost regeneracije.

Šta je najčešći problem kada je mrežnjača u pitanju?

Mrežnjača je sastavljena od deset slojeva, a najčešći problem je odlubljivanje mrežnjače, odnosno razdvajanje jednog sloja od ostalih devet posle čega se u prostor između dva sloja skuplja tečnost. Ovaj poremećaj naziva se ablacija mrežnjače odnosno retine.

Koji su uzroci ovog poremećaja?

Najčešći uzroci su urođene anomalije, traume oka, bolesti krvnih sudova velika kratkovidost oboljenja staklastog tela, zapaljenja mrežnjače, dijabetička retinopatija itd.

Šta su najčešći simptomi ablacije mrežnjače i kako se ona dijagnostikuje?

Glavni simptomi početka ablacije su: zamućen pogled, pojava svetlucavih tačkica, nagli ili ubrzani gubitak vida i defekt vidnog polja, što pacijenti karakterišu kao da imaju zavesu pred očima, iskrivljena ili talasasta slika itd.

Lekar prvo obavi razgovor sa pacijentom tokom kojeg ga između ostalog pita o eventualnim očnim oboljenjima u porodici, raspituje se o simptomima, eventualnim povredama oka itd.

Posle razgovora sledi kompletan oftalmološki pregled tokom kojeg lekar proverava vid, vidno polje, tragove očne traume, reakciju zenice na svetlost i po potrebi uvodi i dodatne dijagnostičke metode.

Kako se ablacija mrežnjače leči?

Cilj lečenja je, najprostije rečeno, zatvaranje pukotine kako bi se sprečila krajnja posledica problema, a to je gubitak vida i sprovodi se u okviru vitreoretinalne hirurgije, odnosno hirurgije zadnjeg segmenta oka.

Ova hirurška procedura naziva se vitrektomija, a zahvaljujući nožiću izuzetne brzine i preciznosti obavlja se uz minimalan rez bez šava. Pacijent u bolnici ostaje samo jedan dan.

Foto: Sveti Vid

Ovom, najsavremenijom metodom u specijalnoj bolnici Sveti Vid vrše se i operacije na makuli - žutoj mrlji, tipa makularne rupe, i rezultati su više nego sjajni. Naravno, potrebno je da se pacijent na vreme uputi na lečnje.

Zahvaljujući stručnjacima Specijalne bolnice Sveti Vid, na ove prostore je u sklopu vitrektomije uvedena i gasna tamponada, najsavremeniji način lečenja makularne rupe kao i kombinovana procedura, operacija katarakte i vitrektomija, gde se jednim zahvatom operiše katarakta i promene na zadnjem segmentu oka u slučaju kada postoji kombinovan problem.

Sve ove novine pacijentima omogućavaju lakše, brže i bezbednije lečenje i konačno doprinose ugledu naše zemlje budući da bolnica  Sveti Vid zauzima istaknuto mesto u evropskoj oftalmologiji.

Zatvoreno za komentare.