Transplantacija rožnjače

Transplantacija rožnjače

Rožnjača predstavlja spoljašnji, centralni, proziran deo oka sa ulogom u propuštanju i prelamanju svetla. U ukupnoj dioptrijskoj snazi optičkog aparata oka, učestvuje sa 2/3, što znači oko 40 dioptrija.

Foto: Shutterstock

Sastoji se od nekoliko slojeva ćelija, i ima odredjenu debljinu, oko 550 mikrona +/-.

Ukoliko se ozledi i zamuti, gubi svoju ulogu, odnosno pacijent gubi vid.

Postoje brojna stanja, urođena i stečena, koja dovode do propadanja rožnjače.

U nekim situacijama se stanje može popraviti primenom egzajmer lasera (PTK), ukoliko su oštećenja površnija. Kod dubljih oštećenja se rožnjača mora zameniti drugom.

Ukoliko se rožnjača dobija iz ovlašćenih banki rožnjače, koje su obično vezane za svetske univerzitetske klinike, ona se sa sigurnošću može koristiti. Tu se tkivo podvrgava rigoroznim procedurama neophodnim da bi se obezbedio kvalitet tkiva rožnjače. Na taj način su pacijenti zaštićeni od opasnosti od transmisivnih bolesti.

Takođe je od izuzetnog značaja iskustvo hirurga koji izvodi procedure.

U situacijama kada je rožnjača kompletno oštećena, u svim slojevima, veoma istanjena, i kada postoji rizik od pucanja, neophodno je zameniti celu rožnjaču.

U situacijama njenog zamućenja zbog ozleda jednog sloja ćelija, zaduženog za metabolizam i održavanja prozirnosti rožnjače, primenjuje se transplantacija samo jednog sloja ćelija (endotelijalna).

U bolnici Sveti Vid se obavljaju svi vidovi transplantacija rožnjače, uključujući i lamelarne procedure. Rade vodeći svetski hirurzi posvećeni problemima rožnjače u saradnji sa evropskim bankama rožnjače.

Zatvoreno za komentare.