Veliki napredak u lečenju side

Veliki napredak u lečenju side

Uzrok side, virus HIV-1 izolovan je uspešno iz genoma živih miševa, što je korak od velikog značaja za lečenje side kod čoveka. Procenjuje se da je više od 36,9 miliona ljudi na svetu obolelo od humanog virusa imunodeficijencije tipa jedan (HIV-1) i da broj zaraženih svakodnevno poraste za više od 5000 ljudi.

 Foto: Shutterstock

Rezultate eksperimenta naučnici su objavili u "Nejčr Komjunikejšns" (Nature Communications), gde su prvi put opisali potencijal za uništenje virusa. 

„Naša studija pokazuje da tretman za suzbijanje replikacije HIV-a i terapija za uređivanje gena, kada se primenjuje sekvencijalno, može da eliminiše HIV iz ćelija i organa zaraženih životinja”, izjavila je autorka studije sa Univerziteta Templ, Kamel Kalili.

Trenutno se protiv virusa HIV-1 primenjuje Antiretroviralna terapija (ART), koja vrši suzbijanje replikacije HIV virus ali ga ne eliminiše. Na taj način virus opstaje i živi u „rezervoarima” organizma.

Kada se na zaražen organizam ne bi primenjivala ART, HIV bi se oporavio i integrisao svoju DNK u genome ćelija imunog sistema, gde bi se odomaćio i mirovao van domašaja aniretrovirusnih lekova. U tom smislu, ART nije lek već doživotni tretman, koji transformiše HIV u hroničnu bolest na nivou celog tela. 

Iz kog grada je HIV počeo da se širi svetom?  

Oksfordski tim naučnika sproveo je opsežno istraživanje kako bi utvrdio na koji način se određeni tip virusa HIV-a proširio planetom? Šta je tako posebno u vezi s virusom HIV-1 grupe M?

 Foto: Shutterstock

Prethodna istraživanja na miševima i pacovima pokazala su da izmena gena pomoću CRISP R-Cas9 tehnologije može da ukloni DNK HIV-a iz genoma koji sadrže virus, rezanjem velikih fragmenata DNK HIV-a iz inficiranih stanica, i suzbije ekspresno širenje virusnog gena. Međutim, ova tehnika ne može samostalno da eliminiše HIV.

Nova metoda lečenja podrazumeva primenu antiretroviralnu terapijsku metodu dugotrajnog sporo-efektivnog oslobađanja (LASER), koja strateški pogađa rezervoare sa HIV-om i sprečava da se virus umnožava na visokom nivou tokom dugog vremenskog perioda. Vremenom bi ovaj tretman smanjivao potrebu za primenom ART metode.

Što se tiče hemijske strukture antiretrovirusnih lekova, oni su modifikovani u nanokristale koji se potom distribuiraju u tkiva gde će HIV biti „uspavan”. Lekovi se skladište u ćelijama gde i HIV nedeljama i postepeno se oslobađaju. Potom, više nije dovoljna LASER ART terapija i zatim se uključuje i CRISPR-Cas9, koja efikasno izbacuje fragmente DNK HIV-1 iz genoma domaćina.

Nova metoda je primenjivana samo na pacovima i miševima kod kojih su naučnici prethodno razvili proizvodnju ljudskih T-ćelija, podložnim HIV infekciji. Na kraju primenjenog tretmana (prvo LASER ART,a potom CRISPR-Cas9) rezultat je bio eliminisan HIV iz oko 1/3 miševa. U prvom eksperimentu izlečeno je 2 od 7 miševa, u drugo 3 od 6, a u trećem 6 od 10. Naučnici nisu još uvek utvrdili zbog čega se jedan broj izlečio, a drugi ne. Novoj metodi lečenja tek slede testiranja, kako bi se utvrdilo da li je bezbedna za upotrebu na ljudima, ali je svakako omogućila nova otkrića i bolje razumevanje supresije i eliminacije virusa HIV-1.

Do sada, HIV-1 uspešno je izlečen samo kod dvoje obolelih pacijenata, i to u oba slučaja primenom transplatacije matičnih ćelija.