7 toksičnih stvari koje nikako ne smete da bacate u smeće

7 toksičnih stvari koje nikako ne smete da bacate u smeće

Pravilnim odlaganjem otpada štite se zdravlje i životna okolina. Zato se raspitajte šta sve možete da odnesete u svoja lokalna reciklažna dvorišta, a u nastavku teksta pročitajte šta nikada ne bi trebalo da bacate u smeće.

Foto: Pixabay

Sijalice

Foto: Pixabay

Štedljive sijalice polako zamenjuju sijalice sa žarnim nitima. Međutim, ove vrste sijalica sadrže živu i zbog toga ih ne treba odlagati u 'obično' smeće. U suprotnom će na deponiji ispuštati živu u tlo. 

Baterije

Foto: Pixabay

Različite vrste baterija sadrže razne korozivne ili toksične hemikalije koje su štetne za okolinu, pa se ne preporučuje bacati ih zajedno sa standardnim komunalnim otpadom. 

Motorno ulje

Foto: Pixabay

Ne izlivajte ga nikako u odvode, ne prolivajte ga po zemlji i ne odnosite kanistere s motornim uljem na zabačene lokacije. Zapamtite da samo jedan galon (37,8 litara) motornog ulja može da kontaminira čak milion galona sveže vode. Takođe imajte na umu da ne smete da ulivate ulje u kanistere s benzinom, antifrizom, bojom ili razređivačima, jer tada ne može da se reciklira. 

Električni uređaji

Foto: Pixabay

Stari televizor, DVD ili CD plejeri, video-rekorderi, mobilni telefoni, kamere, kompjuteri, štampači, konzole… Elektronski otpad sadrži teške metale poput kadmijuma i olova i zbog toga mu nije mesto u kanti za smeće. 

Boje, lakovi i ostali proizvodi iz ove grupe

Foto: Pixabay

Sve vrste boja, premaza, lakova, odstranjivača boja i lakova kategorizuju se kao opasan kućni otpad jer sadrže hemikalije koje su štetne za ljude, životinje i životnu okolinu. 

Termometri sa živom

Foto: Pixabay

Mnoga domaćinstva danas imaju digitalne termometre, ali i 'stare' toplomere sa živom kojima smo nekada merili telesnu temperaturu. Takve termometre bi trebalo odneti na recikliranje jer sadrže otrovnu živu, a isto uradite i sa svim ostalim predmetima koji je sadrže. 

Stari lekovi

Foto: Pixabay

Lekovi spadaju u opasni medicinski otpad tj. farmaceutski otpad. Zbog toga ih treba odlagati u posebna skladišta koja se nalaze u reciklažnim dvorištima, a možete i da ih odnesete u ambulante, domove zdravlja i apoteke.

Zatvoreno za komentare.