Rezultati ankete o ponovnom uvođenju vojnog roka

Rezultati ankete o ponovnom uvođenju vojnog roka

Naša stranica je 02.03.2019. sprovela anketu na temu ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka u Srbiji. Ponuđeni odgovori su bili binarni - da ili ne, a svoje mišljenje je dalo više od 23.000 ljudi. Rezultati su krajnje zanimljivi.

Prema uzorku koji smo dobili, većina naše publike podržava obavezno služenje vojske. Ipak, treba imati u vidu da je u pitanju ograničen uzorak mnjenja. 

Neki od komentara koje smo dobijali na objavu su vrlo živopisni, ali ovde izdvajamo samo nekoliko pristojnijih:

Zatvoreno za komentare.