Bioplastika napravljena od piljevine u potpunosti se razgrađuje za tri meseca!

Bioplastika napravljena od piljevine u potpunosti se razgrađuje za tri meseca!

Motivisani našim sve većim problemom sa plastikom, koja šteti životnoj sredini kako za proizvodnju, tako i nakon odlaganja, naučnici se bave ekološki prihvatljivijim oblicima materijala.

Foto: Shutterstock

Istraživači sa Univerziteta Jejl izneli su kandidata koji označava brojne važne kutije, razvijajući novu bioplastiku velike čvrstoće, ali sposobnu da se u potpunosti razgradi u roku od tri meseca.

U potrazi za ekološki prihvatljivijom bioplastikom naučnici su se okrenuli svim vrstama biomase kao svoje polazište. Te mogućnosti uključuju ljuske jaja, biljke, pa čak i otpad od tekile, a sve nepromenljivo podižu mogućnost za materijal koji ne samo da je zeleniji za proizvodnju, već mu treba i veka da se razbije kao što to čini uobičajena plastika na bazi nafte.

Tim sa Jejla započeo je sa drvenim prahom koji je tipičan otpadni proizvod u mlinovima za drvo i koristio je biorazgradivi rastvarač da bi ga redukovao do kaše organskih polimera i celuloze sa vodoničnom vezom i preplitanjem na nivou nanorazmera. Ova kaša je tada mogla da se izlije kao bioplastika, koju je tim testirao na uobičajenu plastiku.

Eksperimenti su podrazumevali zakopavanje listova bioplastike u zemlju, gde su nakon dve nedelje pukli, a za tri meseca potpuno degradirali. Bioplastika je takođe pokazala visoku mehaničku čvrstoću, stabilnost kada je napravljena za zadržavanje tečnosti i otpornost na UV svetlost.

„Mnogo je ljudi koji su pokušali da razviju ove vrste polimera u plastici, ali mehaničke niti nisu dovoljno dobre da zamene plastiku koju trenutno koristimo, a koja je uglavnom napravljena od fosilnih goriva“, kaže koautor Iuan Jao. „Razvili smo jednostavan proizvodni postupak koji generiše plastiku na bazi biomase od drveta, ali i plastiku koja takođe pruža dobra mehanička svojstva.“

Pored brze razgradnje, bioplastika se takođe može vratiti u prvobitni oblik kaše, što omogućava oporavak i ponovnu upotrebu rastvarača.

„To je po meni ono što ovu plastiku zaista čini dobrom: sve se može reciklirati ili biorazgraditi“, kaže Jao. „Smanjili smo sve materijale i otpad koji odlazi u prirodu.“

Tim zamišlja brojne primene ove nove bioplastike, kao što je ulivanje u film za kese i ambalažu, ili čak u proizvode za upotrebu u građevinarstvu i automobilskoj proizvodnji.

Zatvoreno za komentare.