Istraživanja pokazala - igranje video igara ima iznenađujuću posledicu po dečju inteligenciju

Istraživanja pokazala – igranje video igara ima iznenađujuću posledicu po dečju inteligenciju

Iako je dominantno mišljenje u vezi sa video igrama da su one loše za decu i da bi trebalo da ih izbegavaju, nova istraživanja pokazuju da bi tu mogli da postoje i neki pozitivni efekti.

Foto: Shutterstock

Konkretno, u pitanju je istraživanje povezano sa inteligencijom, sprovedeno u Sjedinjenim Američkim Državama.

Naime, istraživači su pratili podatke u vezi sa 9.855 dece od 8 do 9 godina starosti i utvrdili da oni u proseku provedu dva i po sata gledajući televiziju ili onlajn video klipove, jedan sat u igranju video igara i pola sata u druženju preko interneta.

Potom su dve godine kasnije proveravali podatke oko pet hiljada dece iz prvobitne studije.

Oni koji su prijavili da su tokom te dve godine provodili više vremena uz video igre od navedene norme, kasnije su zabeležili porast koeficijenta inteligencije za 2,5 jedinice viši od prosečnog porasta inteligencije.

To je izračunato na osnovu rezultata dece u zadacima koji su uključivali razumevanje pročitanog, razumevanje vizuelno-prostornih odnosa, pamćenje, fleksibilno razmišljanje i samokontrolu.

Foto: Shutterstock

Važno je napomenuti da je istraživanje obuhvatilo samo decu iz SAD i da nije pravilo razliku između vrsta video igara, ali ono podržava tvrdnju da koeficijent inteligencije nije fiksan, već se razvija tokom života.

Ovo nije prvo istraživanje koje je naglasilo da postoje i pozitivni efekti igranja video igara, ali ni ono ne stavlja finalnu tačku na ovu diskusiju.

Kako ovo istraživanje nije uzelo u obzir efekte provođenja vremena ispred ekrana na spavanje, fizičku aktivnost ili rezultate u školi, istraživači se ograđuju od toga.

A jedino je jasno da se ništa u vezi sa ovom temom ne može uzeti zdravo za gotovo i da nam je potrebno više podataka o svakom aspektu.

Zatvoreno za komentare.