Kako je Kragujevac dobio ime

Kako je Kragujevac dobio ime

Kragujevac je po veličini 4. najveći grad u Srbiji sa oko 150.000 stanovnika. A da li ste znali kako je dobio ime ovaj šumadijski grad?

Foto: Shutterstock

Naziv Kragujevac potiče od imena ptice kraguj.

Po veličini i snazi, kraguj je sličan orlu. Ova neobično snažna ptica na prsima ima jake i povijene kandže, a raspon krila joj je i do 3 metra.

Spada u red ptica grabljivica, ali pošto se rado hrani leševima uginulih životinja nazivaju je još i lešinar ili strvinar. Ima izuzetno oštro čulo vida i sluha.

Postoje dve vrste ovih ptica: kraguj (Gyps Fulvus) koja je dosta česta ptica na našim planinama i crni kraguj (Aegypyus monachus) ili drugačije golovrati crni kraguj, koji je znatno ređi.

U srednjem veku u Srbiji ova ptica je bila dresirana i upotrebljavana za lov, a pomoću nje je lovio i despot Stefan Lazarević.

Foto: Shutterstock

O tome je, u njegovoj biografiji, svedočio i Konstantin Fliozof opisujući smrt slavnog despota:

"Podigavši se, iđaše ka Beogradu. Kad je bio na mestu zvanom Glavica (današnji Stojnik), obedovavši izađe da lovi, i dok je još lovio, uzeo je kragujca na ruku svoju. Ovog uzevši nije ga nosio kako treba, on, koji je do sada sve kako treba i na udivljenje izvodio i činio i nagibao se na svaku stranu da sa konja padne. Obuhvativši ga sa obadve strane vođahu ga do stana. I kad je bio u šatoru, on ležaše, a to beše svima dirljiv prizor, ispustivši samo jedan glas: Po Đurđa, po Đurđa, govoreći"

Iz turskog naziva za Kragujevac, Karagovindža i Karađofdža, može se uočiti glavni deo reči karago iliti karagu, što je naziv za pticu kraguj.

Foto: Shutterstock

Pre nego što je naselje Kragujevac stvoreno, pretpostavlja se da je mesto na kome se ovaj grad razvio bilo utočište ovih ptica.

Takođe, može se uzeti u obzir da naziv za grad potiče od muškog imena Kraguj, koje je opet izvedeno od imena ptice.  

Mesto na kome se podigao Kragujevac bilo je, može biti, poznato po nekom objektu koji je pripadao nekom licu po imenu Kraguj: njivi, lugu, prelazu preko Lepenice - te je od prisvojnog prideva Kragujev postao naziv Kragujevac.