Kako se piše: "naprotiv" ili "na protiv"? Samo jedan oblik je ispravan

Kako se piše: „naprotiv“ ili „na protiv“? Samo jedan oblik je ispravan

Zatvoreno za komentare.