10 stvari koje rade samo najbolji muževi

10 stvari koje rade samo najbolji muževi

Cilj britanske ankete sprovedene na uzorku od 5.000 žena različitog životnog doba bio je da otkrije koje muški poteze u braku žene najviše cene. Iako su odgovori bili vrlo različiti, neki od njih su se često ponavljali.

Photo: Pixabay

Osobine dobrog muža, koje je izdvojilo najviše žena (njih 71 odsto), bile su poverenje i odanost, dok su se na drugom mestu našli mali znakovi pažnje, odnosno činjenica da njihov partner zna šta one vole i šta ih veseli.

S obzirom na to kako je lista osobina najboljeg muža i partnera veoma duga, mi smo izdvojili 10 najčešćih odgovora koji, ako ih spojimo u jednu celinu, otkrivaju kako bi trebalo da izgleda savršen muž.

1. Veruje vam.

Photo: Unspalsh

2. Odan vam je i veran.

Photo: Unsplash

3. Zna šta volite.

Photo: Unsplash

4. Ceni vašu potrebu da imate vreme samo za sebe.

Photo: Pexels

5. Dobar vam je prijatelj.

Photo: Unsplash

6. Pomaže vam da budete bolja osoba.

Photo: Shutterstock

7. Uvek možete da mu se izjadate.

Photo: Unsplash

8. Smejete se zajedno.

Photo: Unsplash

9. Možete da osetite koliko vas voli.

Photo: Unsplash

10. Pomaže vam u kućnim poslovima.

Photo: Shutterstock

Zatvoreno za komentare.