Šta privlači suprotni pol više od fizičkog izgleda?

Šta privlači suprotni pol više od fizičkog izgleda?

Iako fizička privlačnost igra značajnu ulogu pri izboru partnera, nečiji miris i boja glasa privlače suprotni pol više od fizičkog izgleda, tvrdi Agata Grojecka, istraživačica sa poljskog Instituta za psihologiju pri Univerzitatu u Vroclavu.

 Foto: Shutterstock

"Atraktivnost igra centralnu ulogu u neverbalnoj komunikaciji ljudi i široko je istraživana u različitim poljima savremene psihologije. Istraživači su prikupili uverljive dokaze koji podupiru evolutivne funkcije fizičke privlačnosti i njihovu ulogu u našem svakodnevnom životu, dok su u isto vreme uglavnom ignorisali značajan doprinos ne-vizuelnih modaliteta i odnosa među njima", pojasnila je ona u opširnom izveštaju objavljenom na sajtu Frontiers in Psychology. 

"Zvučni i mirisni znaci, pojedinačno ili u kombinaciji, mogu snažno da utiču na privlačnost pojedinca, a time i na stavove i postupke prema toj osobi. Impresivna je količina informacija koje mogu da posluže za procenu osobe isključivo na osnovu njenog ili njegovog mirisa i glasa", dodaje ona. 

 Foto: Shutterstock

Grojecka je sa svojim timom proučila 30-godišnje rezultate istraživanja na temu privlačnosti. 

"U poslednje vreme, većina tumačenja usredsređena je na vizuelnu privlačnost, na primer - privlačnost lica ili tela. Međutim, literatura o drugim čulima i njihovoj ulozi u društvenim odnosima je u značajnom porastu i ne treba je zanemariti", ističe ona.

Ipak, poljska naučnica naglašava da su izgled, glas i miris - zajedno, najbolja kombinacija u izboru pravog partnera. 

 Foto: Shutterstock

"Iako su vizuelni znaci zaista snažni prediktori procene ukupne atraktivnosti, na nju utiče i glas i miris osobe. Izgled, zvuk i miris zajedno ključna su čula koja obrađuju informacije u spoljnom okruženju. Ona zajedno povećavaju efikasnost naših postupaka i reakcija. Za razliku od drugih čula (ukus i dodir), ljudi mogu da dobiju prva saznanja o drugima na osnovu njihovog vizuelnog izgleda, glasa ili mirisa čak i na određenoj udaljenosti, bez uključivanja volje ili svesti", objašnjava naučnica. 

"Kombinacija privlačnog lica sa atraktivnim glasom ili mirisom može zbirno da rezultira višim stepenom rasuđivanja o privlačnosti", naglasila je Agata Grojecka.