Orao i soko - drevna priča o ljubavi koja otkriva tajnu svake uspešne veze

Orao i soko – drevna priča o ljubavi koja otkriva tajnu svake uspešne veze

Ljubav može trajati zauvek ako naučimo da istinski poštujemo slobodu jedni drugih. Postoji jedna legenda Sijuksa koja nas uči mudru lekciju o ljubavi i slobodi. Ova drevna priča o ljubavi otkriva tajnu svake uspešne veze.

Foto: Shutterstock

Legenda o orlu i sokolu

Ova drevna priča o ljubavi Sijuksa – poznata kao Legenda o orlu i sokolu – govori da su jednog dana mladi ljubavnici Dobri Bik i Plavi Oblak došli držeći se za ruke u šator starog plemenskog šamana i pitali ga:

 "Volimo se i želimo da se venčamo. Ali mi se toliko volimo da želimo savet koji će nam obezbediti da ostanemo zajedno zauvek, koji će obezbediti da ostanemo jedno pored drugog dok ne umremo. Šta možemo da uradimo?".

 Mudri starac , oduševljen što ih vidi tako mlade i tako zaljubljene, tako željne dobre reči, reče:

"Uradite ono što treba da se uradi. Ti, Plavi Oblače, moraš se popeti na planinu severno od sela. Samo mrežom moraš uhvatiti najjačeg sokola i dovesti ga ovde živog, trećeg dana po mladom Mesecu. A ti, Dobri Biče, moraš se popeti na planinu groma; na vrhu ćeš naći najjačeg od svih orlova. Samo mrežom ćeš morati da ga uhvatiš i doneseš živog!”.

Mladi su se nežno zagrlili i potom otišli ​​da izvrše misiju. Naređenog dana njih dvoje su čekali sa svojim pticama.

Mudri starac ih je izvadio iz torbe i ustanovio da su to zaista lepi primerci traženih životinja.

"I šta sad da radimo?“, upitali su mladi.

Mudri stari Sijuks je odgovorio:

"Uzmite ptice i vežite ih za nogu ovim kožnim povezima. Kad su vezani, pustite ih da slobodno lete” – odgovorio je on.

Uradili su kako je rekao i pustili ptice. Orao i soko su pokušali da lete, ali su mogli samo da naprave male skokove po zemlji. Posle nekog vremena, iznervirane nemogućnošću letenja, ptice su počele da napadaju jedna drugu, kljucajući sve dok se nisu povredile.

 Tada mudri starac reče:

"Nikada nemojte da zaboravite šta ste videli. Moj savet je sledeći: vi ste kao orao i soko. Ako ostanete vezani jedno za drugo, čak i ako je to iz ljubavi, ne samo da ćete živeti povređujući sami sebe, već ćete, pre ili kasnije, početi da povređujete jedno drugo. Ako želite da ljubav među vama potraje dugo, letite zajedno, ali nemojte da ostajete vezani nemogućnošću da budete sami.”

Ako zaista voliš nekoga, pusti ga da leti sa svojim krilima.

Izvor: Magazin Novosti

Zatvoreno za komentare.