Evo kako da izračunate koliko će trajati vaša veza

Evo kako da izračunate koliko će trajati vaša veza

Ako ste se nekada pitali koliko bi vaša veza mogla da traje, sad konačno imate i način da to izračunate. Tačnije, formulu. Ovu jednačinu osmislila je grupa naučnika  koja je ispitivala 2.000 osoba u vezi, a možete je primeniti i sami.

Formula glasi:

L = 8 + 5Y - 2P + 9Hm + 3Mf + J - 3G - 5(Sm - Sf)2 + I + 1.5C

A evo i značenja:

– predviđena dužina godina veze

Y – broj godina koje su se osobe poznavale pre nego što je veza postala ozbiljna

P – broj partnera koje su obe osobe imale, sabran

Hm – važnost koju muški partner pridaje iskrenosti u vezi

Mf – važnost koju ženski partner pridaje novcu u vezi

J – važnost koju oba partnera daju humoru, sabrana

– važnost koju oba partnera daju izgledu, sabrana

Sm i Sf – važnost koju muškarac i žena daju seksu

– važnost imanja dobrih roditelja partnera, sabrana

– važnost imanja dece u vezi, sabrana

Svaka od ovih varijabli rangira se od 1 do 5 – od nije važno do veoma je važno.

Ukoliko su obe osobe potpuno umerene u svemu i daju prosečnu ocenu 3, onda će veza trajati 22.1 godinu.