Najteža logička zagonetka - mnogi godinama pokušavaju da je reše!

Najteža logička zagonetka – mnogi godinama pokušavaju da je reše!

Ako želite da proverite koliko ste pametni, predstavljamo vam zagonetku za koju mnogi tvrde da je najteža na svetu. Ovo je prema mnogima najteža logička zagonetka!

Foto: Shuttertock

Profesor Džordž Bulos je predstavio u publikaciji koju izdaje Harvard još davne 1996. godine, ali ljudi i danas mozgaju kako da se reši ova logička zagonetka.

Evo zagonetke:

Tri boga, A, B i C, zovu se, po redu, Istina, Laž i Nasumičnost. Istina uvek govori istinu, Laž neistinu, ali Nasumičnost potpuno proizvoljno bira da li će reći istinu ili laž. Vi morate da odredite identitet bogova A, B i C postavljanjem tri pitanja sa DA ili NE odgovorima i svakog boga možete pitati samo jedno pitanje.

Bogovi razumeju jezik kojim se služite, ali će vam dati odgovore ne svom jeziku. U njemu se za ‘DA’ i ‘NE’ koriste ‘da’ i ‘ja’, ali vi ne znate šta koja od ove dve reči znači.

Dakle, koje pitanje ćete postaviti da utvrdite ko je koji bog?

Za rešenje ovog problema postoje 3 različita načina da se dođe do odgovora. Evo koja su to tri pitanja:

1. Za boga A: Da li ‘da’ znači ‘DA’ ako i samo ako si ti Istina i ako je B Nasumičnost? (pretpostavimo da je A rekao ‘ja’ i da je time potvrdio da je B Istina ili Nasumičnost).

2. Za boga B: Da li ‘da’ znači ‘DA’ ako i samo ako je Pluton najmanja planeta? (pretpostavimo da je B odgovorio ‘da’, što ga čini Istinom).

3. Pitanje opet za B, odnosno Istinu: Da li ‘da’ znači ‘DA’ ako i samo ako je A Nasumičnost? Kako je B Istina, mora reći ‘da’, što znači da je A Nasumičnost, a C time postaje Laž.

Izvor: Prva

Zatvoreno za komentare.