Šta određuje da li ćemo biti levoruki ili desnoruki

Šta određuje da li ćemo biti levoruki ili desnoruki

Prethodno se pretpostavljalo da su razlike u aktivnosti gena u desnoj i levoj hemisferi mozga odgovorne za to kojom će se čovek rukom bolje služiti.

Sklonost ka korišćenju desne ili leve ruke počinje još u materici, u osmoj nedelji trudnoće, pokazali su rezultati ultrazvuka. 

Ali, prošle godine su istraživači Rur univerziteta u Bohumu analizirali izražaje gena u kičmenoj moždini od 8 do 12 nedelje trudnoće i sada veruju da je poreklo takve odrednice upravo u kičmenoj moždini. 

Istraživači su detektovali izražene levo-desno razlike u osmoj nedelji trudnoće u segmentima kičmene moždine koji kontrolišu pokrete ruku i nogu. Ruka i pokreti šake počinju preko motornog korteksa u mozgu koji šalje odgovarajuće signale kičmenoj moždini.

Ovo pretvara komandu u pokret. Motorni korteks, međutim, nije povezan na kičmenu moždinu od početka, a određenja izbora levorukosti ili desnorukosti pojavljuju se pre nego što se ta veza oformila.

Upravo iz tog razloga istraživači sada veruju da se naša sklonost ka levoj ili desnoj ruci određuje u našoj kičmi. Ovi rezultati suštinski menjaju naše razumevanje uzroka hemisferne asimetrije.

Zatvoreno za komentare.