Ovaj period je najpovoljniji za rađanje: Evo kada počinju rizične godine za reprodukciju

Reproduktivni period kod žena, dakle period kada mogu da rađaju, traje između 20. i 45. godine. Međutim, pošto jajne ćelije stare jednako kao i žena, reproduktivna sposobnost se smanjuje s godinama.

Foto: Shutterstock

U periodu između 20 i 25  godina, šanse za začeće su veoma velike jer tada žene imaju stabilan ciklus i obično nemaju zdravstvenih problema pa su male šanse da će dobiti recimo trudnički dijabetes ili da će se na plodu pojaviti neke anomalije.

Jednako velike šanse za začeće postoje i kod žena u periodu između 25 i 30 godina, rizik od anomalija ploda je tada malo veći nego u prethodnoj starosnoj grupaciji ali se i dalje može smatrati zanemarljivim. Ovaj period smatra se najpovoljnijim za rađanje zato što je žena tada ozbiljnija, psihički zrelija i spremnija da postane majka. 

Foto: Pixabay

Kada se pređe trideseta godina počinje opadanje reproduktivne sposobnosti, prvih godina je ono manje izraženo a kasnije više. U ovom periodu veći je i rizik od hromozomskih anomalija i Daunovog sindroma.

Kod žena sa 35 godina mogućnost rađanja je prepolovljena u odnosu na pre 10-15 godina. U ovoj dobi nije retka ni pojava hipertenzije i gestacijskog dijabetesa kod trudnica. Rizik od anomalija ploda je takođe veći, zbog čega se trudnicama preporučuje pregled plodove vode.

 Foto: Shutterstock

Posle četrdesete godine mogućnost rađanja se drastično smanjuje, trudnoće su često biomedicinski potpomognute a veliki je rizik od genetskih anomalija i pobačaja. Neophodne su stalne kontrole, merenje nivoa šećera u krvi kao i krvnog pritiska a amniocinteza, odnosno analiza plodove vode, se podrazumeva. Ipak uz dobru kontrolu i stručni nadzor trudnoća može da se iznese do kraja.

Pročitaj još