Ovakve osobe su u većoj opasnosti da ih ujede pas

Ovakve osobe su u većoj opasnosti da ih ujede pas

Muškarci su u dvostruko većem riziku od ujeda psa nego žene, otkrila je nova studija. Istraživači Univerziteta Liverpul, Velika Britanija, ispitali su 694 osoba u 385 domaćinstava u Češiru i takođe otkrili da su anksiozni ljudi u povećanom riziku od ujeda pasa.

Foto: Shutterstock

Istraživači su želeli da ispitaju koliko je ljudi među ispitanicima ujeo pas, da li je bila potrebna lekarska pomoć i da li žrtve poznavale psa koji ih je ujeo.

Naučnici su merili i aspekte ličnosti ispitanika, uključujujući emotivnu stabilnost i neurotičnost, a jedno od pitanja je bilo da li žrtve i same drže pse.

Ispostavilo se da je jednog od četvorice ispitanika ujeo pas u prošlosti, a da je dvostruko veća verovatnoća da će pas ujesti muškarca nego ženu.

Verovatnoća da će pas ujesti osobu koja je imala nekoliko pasa je tri puta veća u odnosu na ljude koji nisu nikad držali pse, a više od polovine ispitanika je reklo da ih je ujeo pas kojeg nisu poznavali.

Bolnički podaci su pokazali da je stopa ujeda pasa 740 na 100.000 ljudi, ali je istraživanje nad ispitanicima pokazalo da je ta stopa skoro tri puta veća od zvanične – 1.873/100.000.

Jedan ispitanik od tri koji je pretrpeo ujed psa zatražio je medicinsku pomoć, ali je u svega 0,6% slučajeva bila potrebna hospitalizacija.

Zanimljivo je da je ustanovljeno da postoji veza između ličnih karakteristika i rizika od ujeda psa.

Rezultati studije su pokazali da su emotivno stabilniji i manje neurotični ljudi u manjem riziku od ujeda.

Istraživači nisu izvodili zaključke u studiji, već su se bavili isključivo posmatranjem malog uzorka u jednoj oblasti, pa rezultati nisu primenljivi na čitavu zemlju.

Oni nisu razmatrali ni druge potencijalne faktore poput godina, pola ili vrste pasa koji su ujeli ispitanika.

- Iako je ovo bila mala studija, rezultati daju uvid u problematiku ujeda pasa i uticaj na javno zdravlje – izjavila je Keri Vestgart, stručnjak za pse na Univerzitetu Liverpul, dodajući da potencijalna veza između ličnosti žrtve i rizika od ujeda zahteva dodatno istraživanje.

Izvor: Blic