Rešite test i saznajte - koja hemisfera mozga vam je aktivnija?

Rešite test i saznajte – koja hemisfera mozga vam je aktivnija?

Ovaj test ličnosti optičke iluzije baziran je na ideji da način na koji doživljavamo optičke iluzije zavisi od dominantne hemisfere našeg mozga. Ovaj test procenjuje da li ste emocionalniji i kreativniji (dominantna desna strana mozga) ili više logični i analitični (dominantna leva strana mozga) na osnovu slike koju prvo primetite. Koja hemisfera mozga vam je aktivnija?

Ipak, obe hemisfere našeg mozga rade zajedno kako bi obavile sve kognitivne zadatke. Ipak, za ljude sa aktivnijom levom stranom mozga kaže se da su odgovorni za logičko i analitičko razmišljanje, dok se za ljude sa aktivnijom desnom stranom mozga kaže da su odgovorni za emocionalno i kreativno razmišljanje.

Hajde da vidimo kojoj grupi vi pripadate:

Slika muškarca koji svira saksofon

Ako ste prvo primetili muškarca koji svira saksofon, vaše osobine otkrivaju da ste logičniji i analitičniji. Vaša leva hemisfera mozga je aktivnija. Možda ste vešti u matematici i prirodnim naukama, pratite uputstva, rešavate probleme itd.

Možete biti veoma orijentisani ka detaljima, praktični i realistični. Odluke donosite na osnovu činjenica i dokaza. Takođe, verovatno ste organizovani i efikasni. Možete da budete dobri komunikatori i da jasno artikulišete svoje misli.

Lice žene

Ako ste prvo primetili žensko lice, vaše osobine otkrivaju da ste emotivniji i kreativniji. Vaša desna hemisfera mozga je aktivnija. Možda ste maštoviti i intuitivni. Takođe, možete biti emocionalniji i izražajniji od ljudi sa dominantnom levom moždanom hemisferom.

Možda ste vešti u muzici i umetnosti, smišljate nove ideje, vidite širu sliku, itd. Dobri ste u razumevanju i saosećanju sa drugima.

Izvor: Prva

Zatvoreno za komentare.