Da li znate kako je Google dobio ime?

Da li znate kako je Google dobio ime?

Reč koju svako od nas izgovori nekoliko puta svakog dana, reč koja predstavlja ime pretraživača bez kojeg bi danas bilo nemoguće zamisliti svakodnevnicu, reč koju najčešće "trpe" naše tastature, svakako je – Google. 

Foto: Pixabay

Ipak, vrlo mali broj ljudi zna zašto je najpoznatiji sajt za pretraživanje interneta dobio baš to ime.

Krajem 90-ih godina, studenti univerziteta Stenford, Lari Pejdž i Sergej Brin, stvorili su pretraživač koji su najpre nazvali "BackRub", zato što je pretraživao povratne linkove (backlinks).

Međutim, ubrzo su shvatili da je "BackRub" bilo ime najgore tehnološke kompanije u istoriji tehnoloških kompanija, te su odlučili da promene naziv.

Foto: Instagram/larrypageofficial

Google je nepravilno izgovorena reč Googol (Gugol), pa je ime najpoznatijeg sajta na svetu izvedeno iz Googol-a. Ipak, Pejdž i Brin bili su primorani da izmene Googol pojam, jer je taj domen na internetu već bio zauzet i nakon nekoliko kombinacija Google im se učinio najprivlačnijim.

Gugol je veliki broj, u matematici zapisan kao "10100", to je broj 1 sa 100 nula.

Izraz je prvi put upotrebio devetogodišnji Milton Sirota, nećak američkog matematičara Edvarda Kasnera koji je kasnije pojašnjavao koncept ovako velikog broja u svom delu "Matematika i imaginacija", objavljenom 1940. godine.

Broj sam po sebi nije toliko u upotrebi (praktično samo u teoriji matematike), a najveću popularnost je stekao upravo nastankom najpoznatijeg internet pretraživača.

Gugol se takođe može zapisati na jedan od sledećih načina:

1 gugol = 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Jedan od pokazatelja "veličine" broja gugol jeste podatak da se broj elementarnih čestica u vidljivom delu svemira kreće između 1079 i 1081.

Zatvoreno za komentare.