Ovaj uređaj nikako ne uključujte u produžni kabl!

Ovaj uređaj nikako ne uključujte u produžni kabl!

Zimi su zbog lošeg rukovanja s pojedinim aparatima mogući požari. Tada je pojačano korišćenje grejalica, ali morate imati na umu kako one treba ispravno da se koriste.

Foto: Shutterstock

Jedan od glavnih uzroka požara je uključena grejalica u produžni kabl.

Proučavajte voltaže.

Naime, svaki produžni kabl nije isti i ne podržava voltaže istovremeno uključenih aparata.

Zatvoreno za komentare.