Koji internet je brži u Srbiji - mobilni ili Wi-Fi?

Koji internet je brži u Srbiji – mobilni ili Wi-Fi?

Rezultati istraživanja pokazuju da je brzina mobilnog interneta nadmašila brzinu Wi-Fi interneta u mnogim zemljama, uključujući Srbiju.

Foto: Pixabay

Konstatujući da je Wi-Fi internet pre samo 10 godina bio neprikosnoven, jeftiniji, brži i pouzdaniji, OpenSignal sad navodi da je situacija takva da je brzina mobilnog interneta preuzela primat u odnosu na Wi-Fi.

Foto: Shutterstock

Wi-Fi se danas koristi više kao dopuna potrošenog mobilnog interneta, koji je postao standard za povezivanje mobilnih korisnika sa svim servisima i internetom uopšte, a veličina paketa je ograničavajući faktor, koji te korisnike na neki način primorava da koriste Wi-Fi mreže.

Foto: Shutterstock

Nekad se verovalo da je Wi-Fi internet kvalitetnija i brža solucija, ali danas više nije tako, jer je studija pokazala da su u mnogim zemljama kvalitet i brzina mobilnog interneta bolji, nego na Wi-Fi mreži, uključujući i Srbiju (mobilni internet je 3.0 Mbps brži).

Foto: Mondo.rs

Istraživanje je sprovedeno u celom svetu, na oko osam miliona jedinstvenih uređaja, koji su napravili preko 63 milijarde konekcija od avgusta do novembra 2018. godine. 

OpenSignal istraživanje je tako pokazalo da je u Srbiji prosečna brzina preuzimanja na mobilnoj mreži oko 20.3 Mbps, dok je brzina na Wi-Fi mrežama oko 17.3 Mbps.

Kakva je situacija kod vas - na vašem mobilnom i Wi-Fi internetu?

Zatvoreno za komentare.