Za brži internet - kako pojačati Wi-Fi signal?

Za brži internet – kako pojačati Wi-Fi signal?

Koristeći ove jednostavne korake, vaš stari ruter može postati snažan ekstender za Wi-Fi signal, pružajući vam bolje pokrivanje internetske mreže u vašem domu. Evo kako pojačati Wi-Fi signal!

Foto: Shutterstock

Ako posedujete stari ruter koji više ne koristite, ne morate ga držati zakopanog u fioci. Umesto toga, možete ga iskoristiti da poboljšate Wi-Fi signal u vašem domu.

U šest jednostavnih koraka, pomoću podešavanja, možete pretvoriti vaš stari ruter u ekstender za Wi-Fi, što predstavlja održivu alternativu i štedi novac u odnosu na kupovinu novog rutera.

Kako pojačati Wi-Fi signal?

Prvi korak je da vratite stari ruter na fabrička podešavanja, a zatim pratite sledeće korake:

- Spojite ethernet kabl na jedan od LAN (ethernet) priključaka na starom ruteru, a drugi kraj uključite u svoj računar.

- Otvorite veb pregledač i unesite IP adresu starog rutera u adresno polje. Ulogujte se koristeći korisničko ime i lozinku rutera.

- Onemogućite DHCP server na starom ruteru u LAN podešavanjima, tako da glavni ruter upravlja dodelom IP adresa.

- Podesite statičku IP adresu na starom ruteru unutar istog raspona kao i vaš trenutni ruter u upotrebi.

- Ažurirajte SSID (naziv bežične mreže) i SSID lozinku starog rutera da odgovara vašem trenutnom ruteru kako bi uređaji mogli neprimetno prelaziti između dva rutera.

- Sačuvajte promene, zatim isključite ethernet kabl iz računara i povežite ga sa LAN priključkom na glavnom ruteru.

Nakon što ste završili tehničke korake, postavite stari ruter na mesto gde imate slab signal. Upotrebite ethernet kabl za povezivanje starog rutera s glavnim kako biste obezbedili optimalne performanse i pouzdanu vezu između dva uređaja.

Ako je ethernet kabl nepraktičan, možete koristiti adapter za struju kao održivu alternativu.

Izvor: 24sedam

Zatvoreno za komentare.