6 pitanja koja će vam reći da li ste zavisni od društvenih mreža

6 pitanja koja će vam reći da li ste zavisni od društvenih mreža

Kao generacija koja je odrasla na Internetu, milenijalcima su društvene mreže poput "produžene ruke" njihove ličnosti (ili bar privida), sredstvo upoznavanja, percipiranja sveta. Pored brojnih pozitivnih efekata koje su izrodile, sa sobom nose i one rizične faktore kao što je zavisnost od društvenih mreža.

Foto: Shutterstock

Kako Mark D. Grifits, doktor nauka i profesor bihejvioralne zavisnosti na Notingem Trent Univerzitetu u Britaniji, navodi po određeni broj ljudi one imaju štetan uticaj na različite životne segmente (poput realnih životnih odnosa, uspeha u školi).

Zajedno sa kolegom, Mark je prošle godine diskutovao o istraživanju koje je pokazalo vezu između upotrebe društvenih mreža i psiholoških problema - anksioznosti, depresije, usamljenosti, smanjene pažnje usled hiperaktivnog poremećaja, itd.

Upravo laka dostupnost putem mobilnih telefona povećava naviku konstantnog proveravanja mreža. Ovo često prizilazi iz onog što je poznato kao "strah od propuštanja događaja", navodi on.

"Dobra vest je da je samo mali broj ljudi zaista navučen na društvene mreže. Ipak, mnogi ljudi ih upotrebljavaju svakodnevno i uobičajeno i može da se proširi na druge sfere njihovih života i bude opasno, poput proveravanja u toku vožnje", rekao je Mark.

Foto: Shutterstock

On navodi i da ukoliko želite da proverite da li ste u riziku od zavisnosti, date odgovore na ovih 6 pitanja:

Da li provodite dosta vremena misleći o društvenim mrežama ili planiranju upotrebe društvenih mreža?

Da li osećate potrebu da koristite društvene mreže sve više i više?

Da li koristite društvene mreže kako biste zaboravili privatne probleme?

Da li vam se pokušaji smanjenja upotrebe društvenih mreža završavaju neuspešno?

Da li postajete uznemireni ukoliko ne možete da koristite društvene mreže?

Da li koristite društvene mreže toliko da negativno utiče na vaš posao ili školu/fakultet?

Foto: Shutterstock

Ukoliko ste odgovorili "da" na svih šest pitanja, onda možda imate ili razvijate zavisnost od društvenih mreža. Sa razlogom je navedeno "možda", jer jedini način da se ovo sa sigurnošću utvrdi jeste putem dijagnoze od kliničkog psihologa ili psihijatra.

Ukoliko ste na nekoliko pitanja rekli "da", onda je verovatnije da ste korisnik društvenih mreža po navici. Postoji nekoliko strategija za digitalni detoks koje mogu pomoći smanjenju provedenog vremena na društvenim mrežama. Neke od njih jeste isključivanje zvuka notifikacija ili ograničenje provere telefona na svakih 30 minuta ili sat vremena.