Testirajte svoju inteligenciju - ovo je najteža logička zagonetka!

Testirajte svoju inteligenciju – ovo je najteža logička zagonetka!

Ako želite da proverite koliko ste pametni, predstavljamo vam zagonetku za koju mnogi tvrde da je najteža na svetu. Ovo je najteža logička zagonetka!

Foto: Shutterstock

Profesor Džordž Bulos je predstavio u publikaciji koju izdaje Harvard još davne 1996. godine, ali ljudi i danas mozgaju kako da reši ova logička zagonetka, piše 24sedam.

Evo zagonetke: Tri boga, A, B i C, zovu se, po redu, Istina, Laž i Nasumičnost. Istina uvek govori istinu, Laž neistinu, ali Nasumičnost potpuno proizvoljno bira da li će reći istinu ili laž. Vi morate da odredite identitet bogova A, B i C postavljanjem tri pitanja sa DA ili NE odgovorima i svakog boga možete pitati samo jedno pitanje.

Bogovi razumeju jezik kojim se služite, ali će vam dati odgovore na svom jeziku. U njemu se za ‘DA’ i ‘NE’ koriste ‘da’ i ‘ja’, ali vi ne znate šta koja od ove dve reči znači.

Dakle, koje pitanje ćete postaviti da utvrdite ko je koji bog? Za rešenje ovog problema postoje 3 različita načina da se dođe do odgovora.

Evo koja su to tri pitanja:

1. Za boga A: Da li ‘da’ znači ‘DA’ ako i samo ako si ti Istina i ako je B Nasumičnost? (pretpostavimo da je A rekao ‘ja’ i da je time potvrdio da je B Istina ili Nasumičnost).

2. Za boga B: Da li ‘da’ znači ‘DA’ ako i samo ako je Pluton najmanja planeta? (prepostavimo da je B odgovorio ‘da’, što ga čini Istinom).

3. Pitanje opet za B, odnosno Istinu: Da li ‘da’ znači ‘DA’ ako i samo ako je A Nasumičnost? Kako je B Istina, mora reći ‘da’, što znači da je A Nasumičnost, a C time postaje Laž.

Zatvoreno za komentare.