Sprečite gubitak vida - transplantacija rožnjače kao siguran izbor

Sprečite gubitak vida – transplantacija rožnjače kao siguran izbor

Transplantacija rožnjače je hirurška procedura kojom se zamenjuje oštećena rožnjača i time omogućuje prevencija gubitka vida ili povratak vidne funkcije, ukoliko je rožnjača uzrok gubitka vida.

Foto: Sveti Vid

Transplantacija rožnjače se primenjuje kod:

– Veoma istanjene rožnjače, kada se zakasni sa primenom prevnetivnog cross linka (odmakli keratokonus)

– Urođene distrofije (Fuchs)

– Ožiljci na rožnjači

– Otok rožnjače (bulozna keratopatija)

– Ulcer rožnjače sa pretećom perforacijom, koji ne deluje na terapiju

Foto: Sveti Vid

Postoji nekoliko tipova ove procedure:

1. Totalna keratoplastika – zamena cele rožnjače u punoj debljini;

2. Endotelijalna keratoplastika – zamena oštećnih slojeva rožnjače u dubljim slojevima uključujući endotel i tanani sloj koji štiti endotel od povreda i infekcije (descement membrana): DSEK I DMEK (descement stripping i Descement membrane endothelial keratoplasty);

3. Prednja lamelarna:

ALK – zamenjuje prednji deo rožnjače

SALK – (superficijalna prednja)

DALK – (duboka prednja lamelarna)

4. Arteficijalna (veštačka) rožnjača se implantira u situacijama kada postoji rizik od odbacivanja transplantata (traumatska oštećenja sa vaskularizacijom).

Zatvoreno za komentare.